“Passie voor ondernemerschap drijft ons. Vanuit die passie ondersteunen we onze klanten en onze mensen actief op hun weg naar groei.”
Peter Verschelden, Voorzitter Raad van Bestuur
"We willen het beste accounting- en consultingbedrijf in België zijn als het erom gaat klanten te helpen groeien."
Hans Cools, CEO
“Passie voor ondernemerschap drijft ons. Vanuit die passie ondersteunen we onze klanten en onze mensen actief op hun weg naar groei.”
Peter Verschelden, CEO
"We willen het beste accounting- en consultingbedrijf in België zijn als het erom gaat klanten te helpen groeien."
Hans Cools, co-CEO

Nationale of regionale aanpak bij overnamedossiers?

Hoewel België een klein land is, blijven de meeste overnames in het KMO-landschap regio gebonden. Bij het benaderen van de markt duiden verkopers zeer vaak hun dichtstbijzijnde concurrent aan als zijnde de beste kandidaat-koper. In hun zoektocht naar acquisities heeft de geografische ligging vaak een sterke invloed op de kopers.

Iedereen zoekt in de eigen achtertuin naar de beste acquisitie of de beste kandidaat-koper, niet in acht nemende dat de beste kandidaat mogelijk 30 km ver gevestigd is, in een andere regio en dat hij een andere taal spreekt .

Bij Dealmakers  (onderdeel van Moore Stephens Corporate Fianance) hanteren we een andere aanpak. We behandelen elk dossier op nationaal niveau.Onze partners zijn dan wel regionaal gespecialiseerd om zo dicht mogelijk bij klanten (verkopers) te staan, maar bieden evenwel overnameopportuniteiten op de nationale markt aan.

Door onze unieke aanpak en de samenwerking met Overnamemarkt en Sowaccess zijn we in staat om beide taalgroepen te benaderen, en zijn we dus niet meer regionaal beperkt.Onze regionale erkenningen als dienstverlener laten tevens toe om elk dossier in iedere regio te laten subsidiëren.

Enkele voorbeelden

  1. Op 30 juli werd Onetec bvba uit Brussel overgenomen door een team private investeerders uit Kontich. Onetec ondersteunt events door het opzetten van systemen voor registratie, ticketing, badging en interactieve communicatie. De onderneming geniet een uitstekende reputatie en begeleidt meer dan 570 events per jaar, van onder meer Voka, de Europese Commissie, Francopholies, Axa, ING, etc… Onetec bestaat ruim 18 jaar en telt 8 medewerkers. Het bedrijf realiseert een omzet van meer dan € 1,5 mio met een constante rentabiliteit.
     
  2. Op woensdag 19 september werd Carrosserie Bellet uit Nijvel overgenomen door de groep Bogemans uit Grimbergen. Carrosserie Bellet is een onderneming gespecialiseerd in licht en zwaar carrosseriewerk voor bestelwagens en vrachtwagens. De onderneming is exclusief distributeur van HIAB en Cantoni materiaal en heeft een uitstekende reputatie in haar regio. Jaarlijks realiseert ze een omzet van meer dan € 1,9 mio met voortreffelijke en constante rentabiliteit. Groep Bogemans uit Grimbergen is een nationaal opererend familiebedrijf, geleid door de gebroeders Bogemans, actief in de distributie van Mercedes personenwagens en bestelwagens evenals in de carrosserie voor alle type wagens. Mercedes Benz Garage Bogemans en Carrosserie Bogemans hebben dankzij de acquisitie van garage Bellet, hun strategische positie in de markt van bestelwagens en vrachtwagens in Vlaams- en Waals-Brabant versterkt. Dit onder andere door de verbetering van de verschillende diensten dankzij de specifieke knowhow van Carrosserie Bellet over vrachtwagens

Deze transacties zijn voorbeelden van opportuniteiten voor Vlaamse of Franstalige investeerders om buiten hun regio’s te investeren. Ze illustreren het belang van een nationale aanpak voor elk dossier.

Niets anders eigenlijk dan kmo’s te laten genieten van wat al jaren internationaal gebeurt voor grotere transacties, maar dan op nationaal vlak.

Het onderhandelde brexit-akkoord werd weggestemd
Vier op de vijf ondernemingen die handel drijven met de UK zijn nog niet voorbereid op de brexit
Gisteren werd het onderhandelde brexit-akkoord weggestemd in het Britse Lagerhuis. De kansen op een “no-deal" brexit scenario nemen aanzienlijk toe nu de standpunten zich lijken te verharden. Brexiteers mogen dan wel spreken van “a proper brexit”, maar in de praktijk komt dit neer op een chaotische brexit. Minister van Financiën,  Alexander De Croo, luidde vanmorgen d
De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
De belangrijkste verschillen op een rij
De 3 meest voorkomende instapmodaliteiten voor buitenlandse investeerders in China
Elke organisatie die zaken wil doen met of in China overweegt op het een of andere moment wellicht de opening van een vestiging in China. 
Veranderingen in de zorgvolmacht en vruchtgebruik
Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen
De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.   De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op de brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Een geliefde controlestructuur
De almachtige zaakvoerder van een burgerlijke maatschap : altijd fictie geweest ?
De burgerlijke maatschap is al lang een geliefde controlestructuur bij vermogensplanners. In veel gevallen willen schenkers hun vermogen niet volledig uit handen geven en wensen zij toch nog een zekere controle te behouden over hetgeen ze schenken. Zeker bij de overdracht van familiale vennootschappen willen de schenkers (vaak ouders of familieleden) nog steeds zeggenschap houden over de gang van
Recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen
Het Ryanair arrest
Ook recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen indien koop finaal niet (volledig) plaatsvindt Het Europees Hof van Justitie bevestigde recent dat de btw over kosten gemaakt met betrekking tot de verwerving van aandelen aftrekbaar kan zijn, zélfs indien de verwerving uiteindelijk niet (volledig) wordt verwezenlijkt. Hiermee bevestigt het Hof van Justitie opnieu
Interne audit: niet controleren, maar onder controle hebben
Fraude is niet aan mij besteed…
Zoals bij veel nefaste ontwikkelingen of abrupte ernstige voorvallen, reageert het merendeel van de mensen steeds vanuit een natuurlijke reflex: “dit overkomt mij niet”.
Het fiscale kader
Subsidies in de vennootschap: vrijgesteld of niet?
In het artikel van onze collega’s van Strategy en Operations werden kort enkele subsidies omschreven. Ze gaven daarbij aan u en uw vennootschap te kunnen bijstaan voor wat betreft subsidiebegeleiding van A tot Z.1In het kader hiervan bespreken we graag het fiscale kader rond subsidies: hoe worden de ontvangen subsidies fiscaal behandeld binnen de vennootschap? Zijn deze subsidies vrijgestel
Wat is er veranderd?
De gevolgen voor buitenlandse investering na de invoering van China's nieuwe 'Negatieve Lijst'
Hoewel de handel in China ietwat werd geliberaliseerd toen het land in 2001 aansloot bij de Wereldhandelsorganisatie, waardoor er voor buitenlandse investeringen minder beperkende maatregelen gelden, blijven heel wat sectoren gereglementeerd of ontoegankelijk. Sinds de invoering van de 'Negatieve Lijst' door de Nationale ontwikkelings- en hervormingscommissie in het kader van de nieuwe wet op buit
Lessons learned
Verslag CIMCIL Symposium 2018: Game Changers in Supply Chain
Augmented reality, big data, artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, mobile devices,… Al deze termen klinken veelbelovend, maar zullen ze ook echt geïmplementeerd worden en erin slagen om toegevoegde waarde te leveren in de supply chain van de toekomst? Het CIMCIL Symposium van november 2018 zorgde voor een aantal inspirerende inzichten. Vandaag de dag is het meer dan o
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief