“Passie voor ondernemerschap drijft ons. Vanuit die passie ondersteunen we onze klanten en onze mensen actief op hun weg naar groei.”
Peter Verschelden, Voorzitter Raad van Bestuur
"We willen het beste accounting- en consultingbedrijf in België zijn als het erom gaat klanten te helpen groeien."
Hans Cools, CEO
“Passie voor ondernemerschap drijft ons. Vanuit die passie ondersteunen we onze klanten en onze mensen actief op hun weg naar groei.”
Peter Verschelden, CEO
"We willen het beste accounting- en consultingbedrijf in België zijn als het erom gaat klanten te helpen groeien."
Hans Cools, co-CEO

Nationale of regionale aanpak bij overnamedossiers?

Hoewel België een klein land is, blijven de meeste overnames in het KMO-landschap regio gebonden. Bij het benaderen van de markt duiden verkopers zeer vaak hun dichtstbijzijnde concurrent aan als zijnde de beste kandidaat-koper. In hun zoektocht naar acquisities heeft de geografische ligging vaak een sterke invloed op de kopers.

Iedereen zoekt in de eigen achtertuin naar de beste acquisitie of de beste kandidaat-koper, niet in acht nemende dat de beste kandidaat mogelijk 30 km ver gevestigd is, in een andere regio en dat hij een andere taal spreekt .

Bij Dealmakers  (onderdeel van Moore Stephens Corporate Fianance) hanteren we een andere aanpak. We behandelen elk dossier op nationaal niveau.Onze partners zijn dan wel regionaal gespecialiseerd om zo dicht mogelijk bij klanten (verkopers) te staan, maar bieden evenwel overnameopportuniteiten op de nationale markt aan.

Door onze unieke aanpak en de samenwerking met Overnamemarkt en Sowaccess zijn we in staat om beide taalgroepen te benaderen, en zijn we dus niet meer regionaal beperkt.Onze regionale erkenningen als dienstverlener laten tevens toe om elk dossier in iedere regio te laten subsidiëren.

Enkele voorbeelden

  1. Op 30 juli werd Onetec bvba uit Brussel overgenomen door een team private investeerders uit Kontich. Onetec ondersteunt events door het opzetten van systemen voor registratie, ticketing, badging en interactieve communicatie. De onderneming geniet een uitstekende reputatie en begeleidt meer dan 570 events per jaar, van onder meer Voka, de Europese Commissie, Francopholies, Axa, ING, etc… Onetec bestaat ruim 18 jaar en telt 8 medewerkers. Het bedrijf realiseert een omzet van meer dan € 1,5 mio met een constante rentabiliteit.
     
  2. Op woensdag 19 september werd Carrosserie Bellet uit Nijvel overgenomen door de groep Bogemans uit Grimbergen. Carrosserie Bellet is een onderneming gespecialiseerd in licht en zwaar carrosseriewerk voor bestelwagens en vrachtwagens. De onderneming is exclusief distributeur van HIAB en Cantoni materiaal en heeft een uitstekende reputatie in haar regio. Jaarlijks realiseert ze een omzet van meer dan € 1,9 mio met voortreffelijke en constante rentabiliteit. Groep Bogemans uit Grimbergen is een nationaal opererend familiebedrijf, geleid door de gebroeders Bogemans, actief in de distributie van Mercedes personenwagens en bestelwagens evenals in de carrosserie voor alle type wagens. Mercedes Benz Garage Bogemans en Carrosserie Bogemans hebben dankzij de acquisitie van garage Bellet, hun strategische positie in de markt van bestelwagens en vrachtwagens in Vlaams- en Waals-Brabant versterkt. Dit onder andere door de verbetering van de verschillende diensten dankzij de specifieke knowhow van Carrosserie Bellet over vrachtwagens

Deze transacties zijn voorbeelden van opportuniteiten voor Vlaamse of Franstalige investeerders om buiten hun regio’s te investeren. Ze illustreren het belang van een nationale aanpak voor elk dossier.

Niets anders eigenlijk dan kmo’s te laten genieten van wat al jaren internationaal gebeurt voor grotere transacties, maar dan op nationaal vlak.

Expertise meets CFO
Moore Stephens is partner van Trends CFO of the year 2019
Op woensdag 15 mei wordt de CFO of the Year voor de 8ste keer verkozen en is Moore Stephens een belangrijke partner voor dit event. Tijdens de Trends CFO of the Year wordt de CFO verkozen die zich het laatste jaar het meest kon onderscheiden door buitengewone prestaties.  Wie wordt verkozen tot CFO of the Year? Om in aanmerking te komen voor de nominatie van
Supply Chain Partnership
Moore Stephens steunt Artsen Zonder Grenzen
CIMCIL, het onafhankelijk opleidingscentrum van Moore Stephens met focus op Supply Chain management en LEAN-management, geeft vanaf 1 april 2019 opleiding aan de Supply Chain medewerkers van Artsen Zonder Grenzen. In de dynamische wereld van vandaag is een flexibele Supply Chain onmisbaar, ook voor Artsen Zonder Grenzen. Ze bieden immers medische hulp waar nodig,
Heeft het nieuw ondernemingsbegrip gevolgen voor u?
Ruimere inschrijvingsplicht in de KBO – verduidelijking voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
In een vorig artikel lichtten we al toe dat de invoering van het begrip ‘onderneming’ in het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook gevolgen heeft voor de inschrijving in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Hier willen we dieper ingaan op de inschrijvingsplicht voor ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.  Gevolg verruimd ondernemingsbegrip  Door h
Voelbare gevolgen op fiscaal vlak
Impact van de Brexit op de registratie- en erfbelasting
De spanning in het Verenigd Koninkrijk is te snijden. De initiële datum van de Brexit, 29 maart 2019, werd inmiddels opgeschoven. Naargelang er een akkoord wordt goedgekeurd of niet op 29 maart, wordt de datum van de Brexit opgeschoven naar 12 april in geval van een harde Brexit (zonder akkoord) en naar 22 mei in geval van een zachte Brexit (met akkoord). Het is een evidentie dat de Brexit z
Een versoepeling voor KMO's
Nieuwe interestaftrekbeperking biedt vooral ook opportuniteiten
Als onderdeel van de hervorming van de vennootschapsbelasting van eind 2017 werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd.
Enkele belangrijke tijdstippen uitgelicht
Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Reeds geruime tijd werd het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht aangekondigd en op 28 februari 2019 werd de wet goedgekeurd door de Kamer. Hieronder geven we een korte toelichting over enkele belangrijke tijdstippen die gepaard gaan met de inwerkingtreding van deze nieuwe wetgeving.   Invoering van de nieuwe wetgeving  De wet tot invoering van het Wetboek van Ven
Zes belangrijke expertisedomeinen voor uw bedrijf
Blijf uw concurrenten voor met de juiste Supply Chain Strategie!
In de dynamische wereld van vandaag is een doordachte Supply Chain hét middel om een concurrentieel voordeel te verwerven. Of het nu gaat om het versterken van de interne logistieke stromen of het opzetten van samenwerking tussen verschillende ketenpartners, bij Moore Stephens helpen we bedrijven om samen een performantere Supply Chain te realiseren! 
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
Paradepaardje of toch eerder louter doekje tegen het bloeden?
Het Belgisch fiscaal consolidatieregime
Het algemene opzet met de invoering van een fiscaal consolidatieregime was duidelijk, met name het Belgische fiscale stelsel terug positief in de kijker zetten. Vele van de ons omringende landen kennen immers al jaar en dag een systeem van fiscale consolidatie en België scoorde daardoor slecht op dit punt wanneer internationale groepen een investeringslocatie moeten kiezen. De vraag die op ied
De revival van opstal
Opstal als stealth-vruchtgebruik?
Recent werd een opmerkelijk arrest door het Hof van Beroep van Brussel geveld inzake de belasting van te goedkope natrekking bij opstal (23 januari 2019). Ook in het verleden waren hier al een aantal uitspraken over gedaan (zie onder meer het Hof te Gent van 31 oktober 2017). De interesse omtrent het einde van opstal bestaat duidelijk bij de fiscus en de beide arresten tonen ook aan dat er soms we
De nieuwe regels voor btw-behandeling van vouchers
De wondere wereld van btw en bonnen
Bonnen zijn een zeer populair marketing instrument. Er zijn diverse soorten bonnen: kortingsbonnen uitgegeven door een fabrikant, in te ruilen bij om het even welk verkooppunt in België, kortingsbonnen gratis verstrekt door retailers, bonnen waarmee een nieuw gelanceerd artikel gratis kan worden verkregen, cadeaucheques die kunnen worden ingewisseld voor een heel gamma producten of diensten, elek
'Pauliaanse vordering' schiet te hulp
De fiscus buitenspel zetten door het verwerpen van de nalatenschap: kan dat?
In het erfrecht hebben verschillende erfgenamen een reservataire aanspraak. Zij hebben dus recht op een minimum erfdeel. Sinds de nieuwe erfwet mag men vrij beschikken over de helft van zijn vermogen. Dit noemt men het beschikbaar deel. Als het beschikbaar deel overschreden wordt door giften, kunnen de reservataire erfgenamen de inkorting vragen. Via de inkorting eisen de reservataire erfgenamen,
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief