Interne Controle

Het opzetten en uitbouwen van een Intern Controlesysteem (ICS) moet gestructureerd gebeuren. Wij hebben een beproefde en vlot hanteerbare methodiek ontwikkeld, met eigen accenten, afgeleid van het COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) raamwerk.

Dat raamwerk wordt wereldwijd erkend als referentie voor het opzetten, implementeren en evalueren van interne controlesystemen. Onze specialisten leveren diensten vanaf ontwikkeling van een intern controlesysteem of raamwerk tot vervolgens uitrol en opvolging, inclusief monitoring tools.

Naast het feit dat onze methodologie gebaseerd is op het toonaangevende COSO-raamwerk, werd ze opgebouwd rond zeven duidelijke succesfactoren die waardecreatie waarborgen:

  1. Integrale samenwerking met personeelsleden ter verhoging van de bewustwording en de betrokkenheid. Zo neemt het engagement toe en wordt het controleraamwerk effectiever;
  2. Als adviseur geven wij geen onafhankelijke beoordeling van en rapportering over een proces, maar werken we integraal mee aan het opzetten van een nieuw/verbeterd proces met de betrokkenen;
  3. Onze werkwijze doelt op een verhoogde efficiëntie door het stroomlijnen van controle-actoren binnen en over afdelingen heen;
  4. Op afroep kan er beroep worden gedaan op specifieke expertise binnen ons netwerk volgens noodzaak (Sarbanes & Oxley Act 404, black-belt LEAN, ISO, Business Intelligence, Tax & Legal, Veranderingsbeheer, Interne Audit, etc.);
  5. Coaching principe bij uitvoering van onze werkzaamheden staat centraal. De kennisoverdracht verzekert dat de eigen medewerkers in staat zijn om het ICS verder te laten functioneren en het verhoogt de betrokkenheid door eigenaarschap;
  6. Projectmatige werking met transparante analyse van de benodigdheden, waarbij we als “live” hulplijn volledig beschikbaar blijven voor alle betrokken medewerkers, op afroep en binnen budget;
  7. Nazorg op afroep voor uitgevoerde projecten.

Wenst u meer info? Wij helpen u graag!

Dirk Roelens  
Partner Strategy & Operations
+32 (0)475 81 91 66
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief