Kapitaalverminderingen en “de-klikken” van reserves

"Kapitaalvermindering" wordt de komende maanden zonder enige twijfel het vaakst gebruikte woord in de gesprekken in onze sector. Ook notarissen zullen worden overspoeld met verzoeken om kapitaalverminderingen te acteren. Er is een dubbele reden hiervoor.

Tussen 1 oktober 2013 en 31 maart 2014 hebben heel wat vennootschappen reserves vastgeklikt. Beschikbare reserves werden toen als dividend uitgekeerd; er werd 10 % roerende voorheffing betaald; en het netto-dividend (90 %) werd vervolgens opgenomen in het kapitaal van de vennootschap. Kmo’s moeten dit kapitaal vier jaar -dag per dag gerekend- in de vennootschap aanhouden. En dan mogen zij dit kapitaal belastingvrij uitkeren aan de aandeelhouders. Voor veel kmo’s zal die periode van vier jaar dus rond deze tijd aflopen. Voor hen is er nu dus de opportuniteit om beschikbare reserves die in kapitaal zijn geïncorporeerd te "de-klikken" en belastingvrij aan de aandeelhouders uit te keren.

Los hiervan is er een drastische wijziging op til inzake fiscaliteit van kapitaalverminderingen. Dit als gevolg van het politiek zomerakkoord 2017. De wetteksten zijn er nog niet, maar het ziet er wel naar uit dat vanaf 1 januari 2018 werkelijk gestort kapitaal niet langer belastingvrij via kapitaalvermindering kan uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Indien de vennootschap in het bezit is van opgebouwde reserves (of reserves heeft geïncorporeerd in het kapitaal) zal bij een eventuele kapitaalvermindering vanaf 1/1/2018 de kapitaalvermindering proportioneel worden aangerekend op het kapitaal en de reserves. Het gedeelte van de kapitaalvermindering dat zal aangerekend worden op de reserves zal aanzien worden als een dividenduitkering, waarop een roerende voorheffing van 30% verschuldigd zal zijn.

Anders gesteld: tot 31/12/2017 is een kapitaalvermindering een gedroomde operatie om belastingvrij geld uit de vennootschap te halen. Vanaf 1 januari 2018 wordt dit veel duurder. Om misverstanden te vermijden: deze nieuwe regel zou niet gelden voor "vastgeklikte reserves".

Een eerste reflex zou kunnen zijn: "snel alle kapitaal uit de vennootschappen halen, nu het nog kan". Maar zo eenvoudig is het niet. De fiscale administratie heeft immers "beloofd" om alle kapitaalverminderingen die nu nog voor 31/12/2017 gebeuren, tegen het licht van artikel 344 (antimisbruikbepaling) te houden. Anders gezegd: elke kapitaalvermindering die om louter fiscale redenen gebeurt, zal de administratie als een verkapte dividenduitkering beschouwen.

Er rijzen dus heel wat vragen bij dit alles:

  • Wanneer kan een kapitaalvermindering wel en wanneer niet?
  • Kan een kapitaalvermindering enkel als er voldoende liquiditeiten aanwezig zijn?
  • Kan een kapitaalvermindering met boeking op rekening courant?
  • Is dit niet het moment om via kapitaalvermindering de gezinswoning in natura uit de vennootschap te halen?
  • Zijn intresten van een lening die wordt aangegaan om een kapitaalvermindering te financieren, aftrekbaar in de vennootschap?
  • Hoe verhouden zich een "gewone" kapitaalvermindering en een "de-klikken" van reserves zich ten opzichte van elkaar?

Een antwoord op deze vragen vindt u in de komende artikels.

Peter Verschelden
Accountant & Bedrijfsrevisor
CEO Moore Stephens Belgium

Ingrijpende verandering in de fiscale wereld
Hervorming vennootschapsbelasting op komst: alarmfase drie
Enkel als u de afgelopen maanden op Mars hebt doorgebracht, zegt het "Zomerakkoord 2017" u niets. Iedereen die op de één of andere manier in accountancy of fiscaliteit actief is, heeft de laatste maanden de pers en de media over het ‘Zomerakkoord 2017’ gevolgd. Vandaag is dit nog maar een politiek akkoord dat nog in concrete fiscale wetteksten moet worden gegoten. Dit zal de komende weken en
NEWS flash
Moore Stephens Belgium gaat partnership aan met Engelen & Partners
Moore Stephens Belgium versterkt haar positie op de Vlaamse accountancymarkt.
Accountancy
Moet u uw aangifte personenbelasting nog indienen? Activeer uw mandaat voor 31/08/2016
U heeft uw aangifte personenbelasting nog niet ingediend? Dan kan enkel een mandataris (boekhouder of fiscaal raadgever) dat nog tijdig doen! Deadline hiervoor is 27 oktober 2016. Heeft u nog geen actief mandaat? Activeer het dan bij de mandataris van uw keuze voor 31 augustus. Zo vermijdt u een herinneringsbrief voor niet-ingediende aangifte in september. Hiervoor
transfer pricing
Accountancy
Transfer pricing in het oog van de internationale fiscale storm
Elke internationale groep van ondernemingen wordt er dagelijks mee geconfronteerd: aan welke prijs worden diensten, producten, immateriële activa  en leningen onderling tussen de verschillende entiteiten doorgerekend? In de nabije toekomst zullen ook middelgrote en kleine ondernemingen steeds vaker hiermee te maken krijgen.   1. Doel transfer pricing regels Indien er  geen
Accountancy
Moore Stephens Belgium neemt accountants-kantoor De Kegel, Vervliet & Partners over
Moore Stephens Belgium, de Belgische financiële dienstengroep, heeft zopas een akkoord gesloten rond de overname van De Kegel, Vervliet & Partners bvba. Dit onafhankelijk accountantskantoor is gevestigd in Sint-Niklaas en bedient zijn klanten met diensten op het vlak van boekhouding, fiscaal advies en financiële begeleiding. Dankzij deze overname groeit de omzet van Moore Stephens verder d
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief