Audit

Als onafhankelijke auditors en erkende bedrijfsrevisoren volgen wij nauwgezet de wet en houden wij ons aan strikte procedures. Zo verzekeren wij steeds een correct en betrouwbaar auditverslag. Dat verschaft belangrijke inzichten in de financiële positie en het toekomstpotentieel van ondernemingen. Controleopdrachten uitgevoerd door Moore Stephens Audit, resulteren in duidelijkheid en een grotere zekerheid voor ondernemers.

Grondige studie vooraf
Onze audits vertrekken steeds vanuit een grondige studie van de organisatie en de risico’s waaraan die is blootgesteld. Van bij de start beoordelen we ieders verwachtingen, inclusief die van alle stakeholders. Zo zijn ondernemers écht geholpen met het resultaat van onze  werkzaamheden.

Een onafhankelijke audit is van groot belang voor het vertrouwen dat investeerders en andere belanghebbenden in uw onderneming hebben.

 

Betrokkenheid is wat telt
Wij bekijken alles in termen van cijfers en nummers, behalve als het over onze klanten gaat. We kennen hen persoonlijk en gaan steevast voor langetermijnrelaties. We willen altijd een toegevoegde waarde meegeven aan onze audit, door op te treden als sparring en challenge partner. Die rol kunnen we waarmaken door onze expertise in verschillende sectoren en door ons stabiel team van ervaren auditors. Onze auditteams onderscheiden zich door een grondige dossierkennis, een verregaande betrouwbaarheid en een analytische geest met oog voor opportuniteiten.

Klaar voor de toekomst
De auditwereld heeft het laatste decennium belangrijke wijzigingen ondergaan door onder andere de invoering van de International Standards on Auditing (ISA’s). We staan voor nieuwe belangrijke uitdagingen en opportuniteiten, rekening houdend met de verdere digitalisering van de ondernemingswereld. De interpretatie en de slimme verwerking van data zal aan belang toenemen in de audits van de toekomst. Deze nieuwe auditaanpak kan het best worden ondervangen met een sterk team van ervaren auditors in combinatie met onze specialisten in het verwerken van grote hoeveelheden data. Moore Stephens Audit is klaar voor de toekomst.

 

Johan Van MieghemInteresse? Contacteer ons!
johan.vanmieghem@moorestephens.be

 

 

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief