Wettelijke opdrachten

Denkt u aan een overname, herstructurering of fusie? Tijdens de levensloop van uw onderneming ondergaat deze vaak belangrijke, structurele aanpassingen waarvoor je een revisor nodig hebt. Dit is door het Wetboek van Vennootschappen opgelegd.

Bij ons kan u terecht voor al de wettelijk vereiste rapporten en verslagen bij o.a. herstructureringen, oprichtingen of kapitaalverhogingen door inbreng in natura, quasi-inbrengen, fusies, splitsingen en vereffeningen.

Hierbij verklaren we voor boekhoudkundige documenten dat zij beantwoorden aan de wettelijke eisen en wanneer het een jaarrekening betreft, dat deze een getrouw beeld geeft van de gecontroleerde entiteit. Daarnaast denken wij met u mee over het ruimere kader van de wettelijke opdracht.

Wij zijn uw klankbord

Net als u willen wij als gepassioneerde ondernemers het beste voor onze klanten: een partner zijn die haar kennis, documenten en processen deelt, steeds discreet op de achtergrond, zonder tussen te komen in bestaande vertrouwensrelaties.  

Vanuit onze verschillende ervaringen en uitgebreide sectorkennis bieden we u een globale kijk tijdens alle fases die uw onderneming doorloopt.

Samen met u zorgen we voor een efficiënte, kwalitatieve begeleiding en geven we helder advies om zo een toegevoegde waarde aan de wettelijke verplichting te bieden.

Samenwerking op uw maat

> Ons team heeft een uitgebreide praktische ervaring en is exclusief bezig met deze materie, zodat een antwoord kan gegeven worden op zeer uiteenlopende vragen. Indien nodig worden we hierin ondersteund door specialisten uit onze andere business units, zoals o.a. fiscalisten en juristen. Deze multidisciplinaire aanpak zorgt voor een vlotte behartiging van uw dossiers, waarbij deadlines worden gerespecteerd.

> Door onze expertise bieden we u een uitgebreid netwerk. Een proactieve en transparante samenwerking met uw andere betrokken partijen, zoals notarissen, accountants, advocaten, enz. is voor ons dus een evidentie. Mét respect voor ieders klantenportefeuille en een deontologisch correcte benadering.

> Een vlotte rapportering met daarnaast ook praktische ondersteuning bij de volledige uitwerking van de operatie op vlak van zowel structuren alsook fiscaal-juridisch, organisatorisch en bedrijfseconomisch. Alle kennis zit bij ons omvat in 1 persoon, zodat u onnodig met meer personen dan nodig rond de tafel hoeft te zitten.
 

Johan Van MieghemMeer weten?
Contacteer ons gerust: johan.vanmieghem@moorestephens.be

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief