Hoe diensten verkopen, handel drijven en goederen produceren in China zonder dat u een bedrijf in het land bezit?

De regels en voorschriften voor buitenlandse bedrijven die in China activiteiten willen ontplooien, zijn vrij strikt en voor sommige sectoren zelfs restrictief. Toch kunnen buitenlandse bedrijven ook zonder plaatselijke vestiging zeker zaken doen in China. Buitenlandse ondernemingen kunnen hun diensten in China aanbieden, hun goederen in China verkopen en invoeren én hun producten in China laten vervaardigen, ook al hebben ze geen vestiging ter plaatse.  

We kunnen tussen bedrijven die niet vanuit China worden geleid een onderscheid maken op basis van hun activiteiten: 

Actief in China zonder lokale vestiging
Buitenlandse bedrijven kunnen hun producten in China importeren via een verdeler of een klant die over de nodige vergunningen beschikt om die specifieke categorie van producten in China te importeren. De verdeler of klant kan CNY in buitenlandse valuta omzetten om de geleverde goederen te betalen. Bij de invoer in China moet de klant of verdeler dan optreden als inhoudingsplichtige, en de verschuldigde lasten op de transactie betalen. De belasting op toegevoegde waarde bedraagt veelal 17 %. Voor bepaalde categorieën van producten geldt echter een btw-tarief van 11 %. Ook de invoerrechten moeten door de inhoudingsplichtige worden betaald. Het bedrag daarvan varieert naargelang de geldende goederencode voor die producten in China. Voor luxegoederen of producten die de gezondheid van de consument kunnen schaden, zijn mogelijks bijkomende compensatiebelastingen verschuldigd.  

Producent in China zonder lokale vestiging
In dat geval betrekken de buitenlandse firma's hun producten van de producerende leverancier in China. De geproduceerde goederen voldoen aan de normen van de buitenlandse onderneming en worden (door een Chinees bedrijf met een exportvergunning) uitgevoerd naar het thuisland van de buitenlandse onderneming. Op de meeste export (enkele categorieën van producten uitgezonderd) wordt geen uitvoer-btw geheven. Belastingen en douanerechten zijn door het invoerend bedrijf verschuldigd in het land van bestemming. Belangrijk: de Chinese overheid kan voor dergelijke exporttransacties belastingverminderingen toestaan, vooral aan Chinese bedrijven die hoofdzakelijk in de exportindustrie actief zijn. Op de verkoop van goederen vanuit China naar het buitenland zijn belastingvoordelen mogelijk indien een bedrijf uit Hongkong bij die transactie bemiddelt. 

Verkoop van diensten in China zonder lokale vestiging
op de verkoop van diensten aan bedrijven in China is btw verschuldigd (6 % is het algemeen btw-tarief voor belastingplichtigen, kleinschalige belastingplichtigen betalen 3 %). Toeslagen van 12-13 % (afhankelijk van het district) worden berekend op het totaalbedrag aan btw. Het is mogelijk dat er vennootschapsbelastingen moeten worden betaald indien ingevolge de dienstenovereenkomst de buitenlandse onderneming over een permanente vestiging blijkt te beschikken. Die vennootschapsbelasting wordt dan berekend op de verwachte winstmarge op de transactie, volgens het oordeel van de belastingdiensten (mogelijks 30 %). Op die 30 % kan in China tot 25 % vennootschapsbelasting verschuldigd zijn. De klant in China kan optreden als inhoudingsplichtige en dus de belastingen in China betalen. Aangezien die complexe procedure behoorlijk wat tijd in beslag kan nemen, stellen we vast dat de Chinese klant niet altijd bereid is om zich aan die procedure te houden. Momenteel merken we in de praktijk dat vooral grote bedrijven in China van de buitenlandse onderneming verwachten dat die een lokale vestiging in China opent. 

Zoals u uit bovenstaande informatie kan afleiden, is het zeker mogelijk om als buitenlands bedrijf in China actief te zijn zonder over een lokale vestiging te beschikken. U dient echter rekening te houden met verschillende aspecten en overwegingen. Zaken doen in China zonder lokale vestiging kan de dingen alleen maar ingewikkelder maken. Hieronder hebben we de belangrijkste aspecten en overwegingen opgesomd: 

Enkel lokale vestigingen kunnen ‘fapiao’ opstellen
Lokale bedrijven in China die goederen en diensten verkopen, bezorgen hun klanten een officiële Chinese factuur, ook wel ‘fapiao’ genoemd. Enkel op basis van dat document mogen lokale bedrijven die uitgaven in mindering brengen voor de berekening van de vennootschapsbelasting. Bedrijven die het algemeen btw-tarief betalen, mogen reeds betaalde btw van verschuldigde btw aftrekken. Buitenlandse onderneming mogen geen 'fapiao’ aan lokale klanten adresseren.  

Enkel lokale vestigingen kunnen in China rechtstreeks werknemers aannemen
Expats en Chinese burgers mogen uitsluitend aan de slag in lokale, in China geregistreerde bedrijven. Lokale werkkrachten kunnen rechtstreeks worden ingehuurd via uitzendkantoren in China (bv. FESCO-Adecco e.a.). Zij werken voor een beperkte periode in China in opdracht van het buitenlands bedrijf. In dat geval betaalt u aan het uitzendkantoor een dienstvergoeding. Het uitzendkantoor betaalt het loon van de werknemer en dient in functie daarvan het dossier voor de personenbelasting en de sociale zekerheid van dat individu in. 

De strikte controle op het buitenlands betalingsverkeer in China kan het ontvangen van betalingen van klanten bemoeilijken indien u niet over een plaatselijke vestiging beschikt
Het buitenlands betalingsverkeer staat onder toezicht van de State Administration of Foreign Exchange (SAFE), die strikte voorwaarden oplegt aan inkomende en uitgaande transacties. Voor transacties van meer dan 50.000 USD (of een gelijkwaardig bedrag) is een bijkomend attest van de belastingdienst nodig vóór dit bedrag naar Europa kan worden overgemaakt. Sinds december 2016 kan er ook voor bedragen boven 5 miljoen USD een bijkomende goedkeuring door de overheid worden geëist. Al die redenen kunnen het voor Europese bedrijven moeilijker maken om rechtstreekse betalingen van Chinese klanten te ontvangen, zeker wanneer het om diensten gaat. 

Ontplooit u heel wat bedrijfsactiviteiten in China, maar zorgt het bovenstaande voor problemen in uw zakenrelaties met China? Misschien is het een goed idee om in China een lokale vestiging te openen! Momenteel kan u overwegen om een bvba in China op te richten onder de vorm van een wholly owned foreign enterprise (WFOE) of een joint venture (JV). Een andere mogelijkheid: opteer voor een vertegenwoordigingskantoor in China. Dat biedt het voordeel dat er geen bijdrage in het maatschappelijk kapitaal vereist is. De activiteiten van een vertegenwoordigingskantoor zijn wel beperkt tot marketing en onderzoek, waarmee de meeste van de hierboven beschreven problemen niet worden opgelost. 

Conclusie
Er zijn verschillende strategieën om zaken te doen in en met China. De meest aangewezen strategie hangt af van de aard van uw bedrijf, uw klanten, de sector en de activiteiten die u in China wil ontplooien. Bij Moore Stephens werken specialisten die u kunnen adviseren omtrent de beste aanpak wanneer u zakelijke relaties in en met China wil uitbouwen, en wanneer u het best een lokale vestiging in China opent

 

Dit artikel is opgesteld door Moore Stephens Consulting, een professioneel dienstverlenend bedrijf gevestigd in China en lid van Moore Stephens International. Moore Stephens Consulting levert financiële diensten aan buitenlandse bedrijven die actief zijn in China en Hong Kong. Voor meer informatie over dit artikel, aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@msadvisory.com of bezoek hun website om op de hoogte te blijven van nieuws over China.

Resultaten van de Sino Benelux Business Survey 2019
Hoe ervaren Beneluxbedrijven het Chinese ondernemingsklimaat?
De enige constante factor in China is de verandering zelf. Het afgelopen jaar bestonden deze veranderingen onder meer uit nieuwe regelgevingen, een tragere economie, het Belt and Road Initiative (BRI) en een handelsconflict tussen twee van de grootste handelsnaties ter wereld, de Verenigde Staten en China. Ook al zijn we op de hoogte van de meeste ingrijpende veranderingen in China, toch weten
We blikken even terug én vooruit
MS Advisory wenst u een gelukkig Chinees nieuwjaar en een voorspoedig jaar van het Varken!
Bij het begin van het Chinese nieuwjaar, op 5 februari 2019, maakt het Jaar van de Hond plaats voor het Jaar van het Varken. Om dit op passende wijze te vieren, delen we graag enkele interessante weetjes over deze belangrijke feestdag in de Chinese cultuur. Het geknipte moment om even terug én vooruit te blikken. Volgens de Chinese legende wilde de Jadekeizer (玉皇大帝 of "Yùhuáng Dàdì
De belangrijkste verschillen op een rij
De 3 meest voorkomende instapmodaliteiten voor buitenlandse investeerders in China
Elke organisatie die zaken wil doen met of in China overweegt op het een of andere moment wellicht de opening van een vestiging in China. 
Wat is er veranderd?
De gevolgen voor buitenlandse investering na de invoering van China's nieuwe 'Negatieve Lijst'
Hoewel de handel in China ietwat werd geliberaliseerd toen het land in 2001 aansloot bij de Wereldhandelsorganisatie, waardoor er voor buitenlandse investeringen minder beperkende maatregelen gelden, blijven heel wat sectoren gereglementeerd of ontoegankelijk. Sinds de invoering van de 'Negatieve Lijst' door de Nationale ontwikkelings- en hervormingscommissie in het kader van de nieuwe wet op buit
Het Jaar van de Hond
MS Advisory wenst u een gelukkig Chinees Nieuwjaar!
Nu 2018 intussen volop aan de gang is, vieren we in China de overgang van het "Jaar van de Haan" naar het "Jaar van de Hond" tijdens het Chinese Nieuwjaar. Dat is een jaarlijks feest dat de meeste Chinese gezinnen bij elkaar brengt. Naar schatting zal 50% van de Chinese bevolking door het hele land reizen om hun families te bezoeken en als gevolg zijn veel bedrijven tijdens deze periode geslo
China Desk
7 dingen waar u waarschijnlijk niet aan hebt gedacht als u zaken doet in China
China biedt heel wat mogelijkheden voor buitenlandse ondernemingen, maar de complexiteit, de regels en de voortdurende veranderingen in het land maken het moeilijk om bij te houden wat raadzaam is en wat noodzakelijk is voor wie zakendoet op het Chinese vasteland. Op basis van de ervaringen van Moore Stephens Consulting en 1421 Consulting Group hebben wij een lijst opgesteld van 7 din
China Desk
Een veranderende Chinese economie: resultaten Sino Benelux Business Survey
De Chinese economie is aan het veranderen. Volgens veel economen zal de door investeringen in industrie, vastgoed en infrastructuur gestimuleerde economische groei in China steeds verder afnemen. Ook de Chinese overheid deelt deze verwachtingen, en gaf reeds aan economische groei voor de komende jaren tussen 6 à 7 procent van het bruto binnenlands product (BBP) te verwachten. Dit is een groo
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief