Verkopen aan een grote groep, een kmo of privé-persoon?

Als je als ondernemer de beslissing hebt genomen om je bedrijf te verkopen, stelt zich al snel de vraag welk type koper aangewezen is als overnemer. Betreft het eerder een grotere groep of een kmo, dan wel een privé persoon? Feit is dat er enkele wezenlijke verschillen zijn in de manier waarop deze groepen kopers een overname aanpakken. We lichten er enkele toe met telkens hun effect op de verwachte overnameprijs.

Het is kwestie van juist te mikken bij de zoektocht naar de ideale koper.Waarderingsmethoden
Als een grotere groep een waardering maakt, vertrekt ze doorgaans vanuit een DCF-benadering (Discounted Cash Flow). Deze methode richt zich in eerste instantie op de toekomstige vrije cash flows die het bedrijf kan genereren. Deze toekomstige vrije kasstromen worden vervolgens verdisconteerd naar het heden. Het gebruik van deze methode is relatief ingewikkeld omdat een goed meerjarenplan nodig is. Bovendien gaat zij uit van een investeringshorizon zonder beperkingen. Voor alle duidelijkheid: een zogenaamde “multiple” is een vereenvoudigde voorstelling van een DCF-waardering. Tijdens een eerste contact met een grotere groep wordt hiervan soms gebruikt gemaakt. Zo’n algemeen startpunt wordt vervolgens uitgediept in een meer gedetailleerde DCF berekening.

Een ‘kleinere’ overnemer en zeker een particuliere koper, vertrekt vanuit een fundamenteel ander startpunt. Hij moet immers de overnameprijs terugverdienen binnen het bedrijf zelf en soms ook leven van het inkomen dat er verdiend wordt. Daarom zal hij zich voornamelijk focussen op de beschikbare terugbetalingcapaciteit van de doelonderneming. Het meest frappant is het effect op de restwaarde: die is essentieel in een gebruikelijke DCF-waardering, maar veelal onbestaande in de redenering van een kleinere overnemer.

Risicoperceptie
Ook bij de beoordeling van het risico van een overname, valt een duidelijk verschil te noteren. Dit betreft zowel het risico van de overname zelf als de risico’s inherent aan de doelonderneming.

Een kleinere overnemer zal zich eerder focussen op operationele risico’s. Dat zijn deze verbonden aan het dagelijks leiden van de onderneming, zoals bijvoorbeeld het wegvallen van een of meerdere sleutelpersonen, de staat van de machines of een gedetailleerde margeontwikkeling op productniveau. Het zijn gebeurtenissen die een rechtstreekse invloed zullen hebben op de bedrijfsleiding en de winst. Deze elementen spelen uiteraard ook bij een grotere groep een rol, maar zo’n groep is gewoon aan management bij delegatie. Daarom wordt er veelal van uitgegaan dat dergelijke problemen oplosbaar zijn en maar een voorbijgaand effect op de waarde van de overgenomen onderneming hebben, wat in hun geval ook klopt.

Hier is men in eerste instantie bekommerd over risico’s verbonden met wat gekocht wordt (activa en passiva), risico’s met mogelijke uitstraling naar de andere groepsactiviteiten en tenslotte risico’s verbonden met de reden waarom dit specifieke bedrijf gekocht wordt. De laatste categorie is vaak gebonden aan markt of producten. Dat is een duidelijk verschil in risicoperceptie en bijgevolg ook een verschil in de wijze waarop deze risico’s in de waardering gewogen zullen worden.

Waarde versus prijs 
Waar een privépersoon of kmo-overnemer bij het bepalen van zijn bod normaal gesproken zal vertrekken van een relatief bescheiden groei en enkele persoonsgebonden effecten, zal een grotere groep bovendien vaak rekening houden met macro-economische ontwikkelingen en synergievoordelen.

Dit zal zich doorgaans vertalen in een premie bovenop de ‘stand alone’-waarde van de onderneming. Anderzijds heeft een grotere groep natuurlijk structuurkosten, wat de mogelijke prijs drukt. Zij zal zeker niet alle synergievoordelen in haar biedprijs willen opnemen.

Bij Moore Stephens en Dealmakers hanteren we een mix van methoden, waarbij het verschil in resultaat wordt beoordeeld om zo tot een conclusie te komen. Toch is een verkoopprijs geen theoretisch gegeven: het type koper bepaalt mee de hoogte van de verwachte verkoopprijs. Het is dus vaak kwestie van juist te mikken bij de zoektocht naar de ideale koper.

Conclusies 

  • Een grotere groep zal bij het bepalen van haar biedprijs in belangrijke mate rekening houden met een DCF-benadering (inclusief restwaarde) en bovendien redeneren vanuit een meer globale, vaak macro-economische visie.
  • Bij een kleine overnemer ligt de focus meer op het operationele, zowel bij de methode van de waardebepaling als bij de beoordeling van de risico’s.
  • Het adagium ‘de juiste koper voor het juiste bedrijf’ gaat volkomen op, ook als het om de centen gaat.

Bron: Business Vlaanderen

Klik hier voor het volledige en originele artikel.

Corporate Finance
IMAP Annual Review 2017
    Klik hier voor het originele rapport. Bron: IMAP
Corporate Finance
IMAP 'Creating Value': editie december 2017
The 3rd edition from the IMAP 'Creating Value' provides new insights and analysis on a range of sectors and developments in the M&A market. Klik hier voor het volledige rapport. Bron: IMAP
De verkoop van uw onderneming is geen beslissing, maar een proces
Uw kmo verkoopklaar maken
Stel, u wilt uw onderneming verkopen. Als verkoper mikt u vanzelfsprekend op de beste prijs. Daarnaast wilt u tevens de toekomst van uw jarenlange arbeid veilig stellen. Daarom kan een verkoop nooit het gevolg zijn van een impulsieve beslissing. U wilt niet alleen alle mogelijkheden en gevolgen grondig overwegen, maar ook alle stappen in het verkoopproces zorgvuldig voorbereiden. Alleen op die man
Corporate Finance
IMAP M&A sectorrapport olie & gas (oktober 2017)
Market outlook and summary The continued drop in oil and gas prices since the summer of 2014 led to a survival mindset in the industry, highlighting the importance of cost reduction and efficiency. The oil and gas sector proved it can be innovative and dynamic in order to survive an environment with low prices. Oil prices have recovered to a level of USD 50 per barrel; in part due to the
Share deal of asset deal?
Een handelszaak: meer dan ‘goodwill’
Share deal of asset deal? Veel ondernemers zijn vertrouwd met een share deal: de overname van een bedrijf door het verwerven van de aandelen. Hierbij gaan automatisch alle activa en passiva van de onderneming naar de overnemer. Maar soms heeft een kandidaat-overnemer enkel interesse in delen van het bedrijf of bemoeilijken omstandigheden een volledige overname. Dan ligt de oplossing in een overna
Interview met twee senior consultants bij Dealmakers
Kennis komt onze cliënten ten goede
Om onze cliënten optimaal bij te staan, investeren we bij Dealmakers continu in de opleiding van onze partners en consultants. Zo volgen Anthony en Wout, Senior Consultants en in die rol rechterhand van de partners van Dealmakers, een opleiding bij het Chartered Institute for Securities and Investments (“C.I.S.I.”), een gerenommeerd Londens opleidingsinstituut voor Corporate Finance
Corporate Finance
De zin en onzin van multiples
U wenst uw onderneming snel te waarderen. Een veelgebruikt instrument dat daarvoor gebruikt wordt, is de multiple van een vergelijkbare transactie. Het is de verhouding tussen de betaalde prijs en bepaalde value drivers van de deal, zoals de koers/winst (K/W) of de ondernemingswaarde/EBITDA. Wanneer hebben ze zin en wanneer niet? En waar let u best op wanneer u ze toepast? Dealmakers licht dit
Corporate Finance
Waarde creëren begint met een goede strategie en vereist creativiteit, toewijding & talent
Creating Value is multifaceted: it starts with strategy, requires creativity, dedication and talent, and excels at execution. We look into all of these by discussing theoretical foundations, but mostly by providing practical examples. We examine recipes for corporate success, how to thrive in spite of adverse market conditions, how external growth can drive a competitive edge, how focus can free u
Corporate Finance
IMAP M&A sectorrapport medische apparatuur (juni 2017)
The medical devices industry is one of the largest in the healthcare industry. The World Health Organization’s (WHO) definition is as follows: ”An article, instrument, apparatus or machine that is used in the prevention, diagnosis or treatment of illness or disease, or for detecting, measuring, restoring, correcting or modifying the structure or function of the body for some health purpose.”
Laat u niet misleiden door gegoochel met aandelenwaarden
Ondernemingswaarde (enterprise value) versus aandelenwaarde (share value)
Zowel in de literatuur als in de praktijk gebruiken we twee begrippen om de waarde bij een bedrijfsovername te omschrijven: de ondernemingswaarde of enterprise value en de aandelenwaarde of share value. Heel vaak leidt dit tot verwarring bij de verkoper, die een eenduidig antwoord wil op de vraag wat zijn bedrijf waard is. Deze verwarring komt voort uit ons taalgevoel: we verwarren de termen

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief