Ondernemingswaarde (enterprise value) versus aandelenwaarde (share value)

Zowel in de literatuur als in de praktijk gebruiken we twee begrippen om de waarde bij een bedrijfsovername te omschrijven: de ondernemingswaarde of enterprise value en de aandelenwaarde of share value.

Heel vaak leidt dit tot verwarring bij de verkoper, die een eenduidig antwoord wil op de vraag wat zijn bedrijf waard is. Deze verwarring komt voort uit ons taalgevoel: we verwarren de termen ‘bedrijf ’, ‘onderneming’ en ‘aandelen’ of ‘participatie’. Nochtans is er een eenvoudige relatie tussen deze termen: ondernemingswaarde - netto-schuldpositie = aandelenwaarde.

De ‘ondernemingswaarde’ is de waarde van de onderneming of het bedrijf. Deze vertrekt meestal van de winstgevendheid en houdt geen rekening met de financieringsstructuur van de juridische entiteit waarin deze onderneming wordt gevoerd. Het gaat over de waarde van de activiteit.

De ‘aandelenwaarde’ geeft de waarde voor de aandeelhouder weer, rekening houdend met de financiële structuur van de onderneming. Het is het bedrag dat de verkoper uiteindelijk vor zijn aandelen ontvangt.

Het verschil, de ‘netto-schuldpositie’, is de financiering van de onderneming voor zover dit geen eigen vermogen is. Deze wordt doorgaans gedefinieerd als de financiële, rentedragende schulden (ongeacht het type: lening, kaskrediet …), verminderd met de liquide middelen.

Maar wat betekent dat nu concreet? Het belang van deze vergelijking kan best worden aangetoond aan de hand van een voorbeeld. Bedrijven A en B hebben allebei een aandelenwaarde van 1 miljoen euro en een bedrijfswinst van 250.000 euro. Beide aandeelhouders ontvangen daarmee vier keer de bedrijfswinst voor de aandelen.

Maar...
Bedrijf A investeerde pas in een prachtig machinepark en moet daarvoor nog 400.000 euro terugbetalen aan de bank. Bedrijf B is een internetbedrijf, heeft geen leningen maar integendeel 300.000 euro op een bankrekening staan. De netto-schuldposities bedragen dus respectievelijk 400.000 euro en -300.000 euro. Een negatieve netto-schuldpositie vertegenwoordigt een financieringsoverschot.

Als we deze gegevens verrekenen met de aandelenwaarde, komen we tot volgende ondernemingswaarden:

  • Bedrijf A: € 1.000.000 + € 400.000 = € 1.400.000
  • Bedrijf B: € 1.000.000 + (- € 300.000) = € 700.000

Hieruit blijkt dat bedrijf A beduidend meer waard is dan bedrijf B, ook al ontvangen beide verkopers eenzelfde bedrag. De aandeelhouder van bedrijf A verkocht zijn onderneming voor 5,6 keer de bedrijfswinst, deze van bedrijf B voor slechts 2,8 keer.

Voor de koper betekent dit dat zijn investering van 1 miljoen euro in werkelijkheid 1,4 miljoen euro is als hij bedrijf A koopt en slechts 700.000 euro bij bedrijf B. Vanzelfsprekend is bovenstaand voorbeeld zeer vereenvoudigd, we hebben onder meer abstractie gemaakt van de alomtegenwoordige fiscale effecten.

Maar de conclusie is helder: laat u niet misleiden door gegoochel met aandelenwaarden en de daarop gebaseerde multiples: die houden immers geen rekening met de financiële structuur van de onderneming. Houd rekening met de netto-schuldpositie van een bedrijf en maak de vergelijking op het niveau van de ondernemingswaarde. Een deskundig adviseur aan uw zijde maakt het verschil.

Philippe Craninx & Dennis Vandermissen

Bron: Business Vlaanderen
Klik hier voor het volledige en originele artikel.

Kies voor het juiste moment, de beste prijs en de meest geschikte koper
Uw bedrijf verkopen in vier stappen
Ooit startte u als ondernemer een klein bedrijf dat u dankzij uw harde werk hebt zien groeien tot een succesvolle onderneming. Maar op een gegeven moment staat u op een kruispunt in uw leven en valt de beslissing tot verkoop. Hoe doet u dat nu? Een professionele overnamebegeleider kan u doorheen het hele proces begeleiden zodat u uw bedrijf onder de beste omstandigheden, op het juiste
Elke koper pakt een overname anders aan
Verkopen aan een grote groep, een kmo of privé-persoon?
Als je als ondernemer de beslissing hebt genomen om je bedrijf te verkopen, stelt zich al snel de vraag welk type koper aangewezen is als overnemer. Betreft het eerder een grotere groep of een kmo, dan wel een privé persoon? Feit is dat er enkele wezenlijke verschillen zijn in de manier waarop deze groepen kopers een overname aanpakken. We lichten er enkele toe met telkens hun effect op de verwac
Corporate Finance
Een succesvolle overname werkt maar als "the day after" goed voorbereid is
Philippe Craninx gaat dieper in op de evolutie van het “overname” vak en meer specifiek op de verwachtingen die vandaag gesteld worden.
Corporate Finance
Wij realiseren overnames waarvan de verkoper en koper beter worden
Vroeger verkochten ondernemers hun bedrijf pas aan het einde van hun loopbaan. Vandaag zetten kmo's veel sneller die stap. Winx Dealmakers adviseert en begeleidt Belgische bedrijfsleiders bij de verkoop van hun kmo – van de waardebepaling tot de inning van de koopprijs. Managing partner Philippe Craninx: “Wij realiseren overnames waarvan de verkoper en koper beter worden.” Kmo's zien zich
Corporate Finance
De holistische verkoopsvisie: interview met Philippe Craninx
Overnames en fusies zitten sinds enkele jaren opnieuw in delift. Met een gemiddelde van 500 à 600 overnames per maandin Europa zit de sector nog niet op het niveau van 2007,maar de groei houdt wel aan. Zeker in België dat voor veel Amerikaanse en Aziatische spelers als een goede testmarkt beschouwd wordt. STERCK. Magazinemaakte met Philippe Craninx, managing partner van Winx Capital House, een a

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief