Ondernemingswaarde (enterprise value) versus aandelenwaarde (share value)

Zowel in de literatuur als in de praktijk gebruiken we twee begrippen om de waarde bij een bedrijfsovername te omschrijven: de ondernemingswaarde of enterprise value en de aandelenwaarde of share value.

Heel vaak leidt dit tot verwarring bij de verkoper, die een eenduidig antwoord wil op de vraag wat zijn bedrijf waard is. Deze verwarring komt voort uit ons taalgevoel: we verwarren de termen ‘bedrijf ’, ‘onderneming’ en ‘aandelen’ of ‘participatie’. Nochtans is er een eenvoudige relatie tussen deze termen: ondernemingswaarde - netto-schuldpositie = aandelenwaarde.

De ‘ondernemingswaarde’ is de waarde van de onderneming of het bedrijf. Deze vertrekt meestal van de winstgevendheid en houdt geen rekening met de financieringsstructuur van de juridische entiteit waarin deze onderneming wordt gevoerd. Het gaat over de waarde van de activiteit.

De ‘aandelenwaarde’ geeft de waarde voor de aandeelhouder weer, rekening houdend met de financiële structuur van de onderneming. Het is het bedrag dat de verkoper uiteindelijk vor zijn aandelen ontvangt.

Het verschil, de ‘netto-schuldpositie’, is de financiering van de onderneming voor zover dit geen eigen vermogen is. Deze wordt doorgaans gedefinieerd als de financiële, rentedragende schulden (ongeacht het type: lening, kaskrediet …), verminderd met de liquide middelen.

Maar wat betekent dat nu concreet? Het belang van deze vergelijking kan best worden aangetoond aan de hand van een voorbeeld. Bedrijven A en B hebben allebei een aandelenwaarde van 1 miljoen euro en een bedrijfswinst van 250.000 euro. Beide aandeelhouders ontvangen daarmee vier keer de bedrijfswinst voor de aandelen.

Maar...
Bedrijf A investeerde pas in een prachtig machinepark en moet daarvoor nog 400.000 euro terugbetalen aan de bank. Bedrijf B is een internetbedrijf, heeft geen leningen maar integendeel 300.000 euro op een bankrekening staan. De netto-schuldposities bedragen dus respectievelijk 400.000 euro en -300.000 euro. Een negatieve netto-schuldpositie vertegenwoordigt een financieringsoverschot.

Als we deze gegevens verrekenen met de aandelenwaarde, komen we tot volgende ondernemingswaarden:

  • Bedrijf A: + =
  • Bedrijf B: + (- ) =

Hieruit blijkt dat bedrijf A beduidend meer waard is dan bedrijf B, ook al ontvangen beide verkopers eenzelfde bedrag. De aandeelhouder van bedrijf A verkocht zijn onderneming voor 5,6 keer de bedrijfswinst, deze van bedrijf B voor slechts 2,8 keer.

Voor de koper betekent dit dat zijn investering van 1 miljoen euro in werkelijkheid 1,4 miljoen euro is als hij bedrijf A koopt en slechts 700.000 euro bij bedrijf B. Vanzelfsprekend is bovenstaand voorbeeld zeer vereenvoudigd, we hebben onder meer abstractie gemaakt van de alomtegenwoordige fiscale effecten.

Maar de conclusie is helder: laat u niet misleiden door gegoochel met aandelenwaarden en de daarop gebaseerde multiples: die houden immers geen rekening met de financiële structuur van de onderneming. Houd rekening met de netto-schuldpositie van een bedrijf en maak de vergelijking op het niveau van de ondernemingswaarde. Een deskundig adviseur aan uw zijde maakt het verschil.

Bron: Business Vlaanderen
Klik hier voor het volledige en originele artikel.

Corporate Finance
IMAP Annual Review 2017
    Klik hier voor het originele rapport. Bron: IMAP
Corporate Finance
IMAP 'Creating Value': editie december 2017
The 3rd edition from the IMAP 'Creating Value' provides new insights and analysis on a range of sectors and developments in the M&A market. Klik hier voor het volledige rapport. Bron: IMAP
De verkoop van uw onderneming is geen beslissing, maar een proces
Uw kmo verkoopklaar maken
Stel, u wilt uw onderneming verkopen. Als verkoper mikt u vanzelfsprekend op de beste prijs. Daarnaast wilt u tevens de toekomst van uw jarenlange arbeid veilig stellen. Daarom kan een verkoop nooit het gevolg zijn van een impulsieve beslissing. U wilt niet alleen alle mogelijkheden en gevolgen grondig overwegen, maar ook alle stappen in het verkoopproces zorgvuldig voorbereiden. Alleen op die man
Corporate Finance
IMAP M&A sectorrapport olie & gas (oktober 2017)
Market outlook and summary The continued drop in oil and gas prices since the summer of 2014 led to a survival mindset in the industry, highlighting the importance of cost reduction and efficiency. The oil and gas sector proved it can be innovative and dynamic in order to survive an environment with low prices. Oil prices have recovered to a level of USD 50 per barrel; in part due to the
Share deal of asset deal?
Een handelszaak: meer dan ‘goodwill’
Share deal of asset deal? Veel ondernemers zijn vertrouwd met een share deal: de overname van een bedrijf door het verwerven van de aandelen. Hierbij gaan automatisch alle activa en passiva van de onderneming naar de overnemer. Maar soms heeft een kandidaat-overnemer enkel interesse in delen van het bedrijf of bemoeilijken omstandigheden een volledige overname. Dan ligt de oplossing in een overna
Interview met twee senior consultants bij Dealmakers
Kennis komt onze cliënten ten goede
Om onze cliënten optimaal bij te staan, investeren we bij Dealmakers continu in de opleiding van onze partners en consultants. Zo volgen Anthony en Wout, Senior Consultants en in die rol rechterhand van de partners van Dealmakers, een opleiding bij het Chartered Institute for Securities and Investments (“C.I.S.I.”), een gerenommeerd Londens opleidingsinstituut voor Corporate Finance
Corporate Finance
De zin en onzin van multiples
U wenst uw onderneming snel te waarderen. Een veelgebruikt instrument dat daarvoor gebruikt wordt, is de multiple van een vergelijkbare transactie. Het is de verhouding tussen de betaalde prijs en bepaalde value drivers van de deal, zoals de koers/winst (K/W) of de ondernemingswaarde/EBITDA. Wanneer hebben ze zin en wanneer niet? En waar let u best op wanneer u ze toepast? Dealmakers licht dit
Corporate Finance
Waarde creëren begint met een goede strategie en vereist creativiteit, toewijding & talent
Creating Value is multifaceted: it starts with strategy, requires creativity, dedication and talent, and excels at execution. We look into all of these by discussing theoretical foundations, but mostly by providing practical examples. We examine recipes for corporate success, how to thrive in spite of adverse market conditions, how external growth can drive a competitive edge, how focus can free u
Corporate Finance
IMAP M&A sectorrapport medische apparatuur (juni 2017)
The medical devices industry is one of the largest in the healthcare industry. The World Health Organization’s (WHO) definition is as follows: ”An article, instrument, apparatus or machine that is used in the prevention, diagnosis or treatment of illness or disease, or for detecting, measuring, restoring, correcting or modifying the structure or function of the body for some health purpose.”
Kies voor het juiste moment, de beste prijs en de meest geschikte koper
Uw bedrijf verkopen in vier stappen
Ooit startte u als ondernemer een klein bedrijf dat u dankzij uw harde werk hebt zien groeien tot een succesvolle onderneming. Maar op een gegeven moment staat u op een kruispunt in uw leven en valt de beslissing tot verkoop. Hoe doet u dat nu? Een professionele overnamebegeleider kan u doorheen het hele proces begeleiden zodat u uw bedrijf onder de beste omstandigheden, op het juiste

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief