De zin en onzin van multiples

U wenst uw onderneming snel te waarderen. Een veelgebruikt instrument dat daarvoor gebruikt wordt, is de multiple van een vergelijkbare transactie. Het is de verhouding tussen de betaalde prijs en bepaalde value drivers van de deal, zoals de koers/winst (K/W) of de ondernemingswaarde/EBITDA.

Wanneer hebben ze zin en wanneer niet? En waar let u best op wanneer u ze toepast? Dealmakers licht dit voor u toe.

Gemakkelijk?
Het gebruik van multiples is op het eerste zicht een eenvoudige en gemakkelijke techniek en om die reden is het ook een populaire techniek: u berekent immers de waarde van uw bedrijf op basis van de verkoopwaarde van gelijkaardige bedrijven en transacties. Hoe ? U stelt een peer group samen, berekent de gemiddelde multiples die de overnemer ervoor betaalde en past ze toe op uw onderneming. Toch is de kans reëel dat u de foute conclusie trekt. Maar al te vaak worden een aantal belangrijke aspecten uit het oog verloren. We lichten vier aandachtspunten toe.

Vier aandachtspunten
Zorg in de eerste plaats voor een representatieve peer group die zo veel mogelijk aansluit bij het bedrijf dat u wenst te waarderen. U let daarbij vooral op de grootte, de verwachte groei, de rendabiliteit, het marktsegment en de marktpositie van de bedrijven. Zo heeft het geen enkele zin om de gemiddelde multiple in de voedingsector toe te passen om een traiteur te waarderen. Of kunt u de multiple van een explosieve groeionderneming niet toepassen op een volwassen bedrijf.

Ook de schuldpositie van de ondernemingen is doorslaggevend voor een correcte vergelijking. Sommige multiples, zoals koers/winst, worden berekend op aandelenwaarde. Dat is de ondernemingswaarde verminderd met de netto schuldpositie van de onderneming. Hoe bent u zeker van een juiste berekening van uw multiple? U verhoogt eerst de aandelenwaarde van elke onderneming uit de peer group met haar netto schuldpositie. Dan berekent u op basis daarvan de gemiddelde multiple en past die toe op uw onderneming. Verreken ten slotte uw eigen netto schuldpositie om de waarde van uw aandelen te kennen.

Houd ook rekening met het financiële effect van niet-operationele items, zoals bijvoorbeeld eenmalige of uitzonderlijke kosten en opbrengsten of intresten op overtollige liquide middelen. Operationele leasings zijn dan weer een geval apart. Ze verbergen een lange termijnschuld, afschrijvingen én intresten, maar overschatten anderzijds de huurlasten.

Ten slotte onderzoekt u zorgvuldig de definitie van de multiple en de basis waarop u ze toepast. Naar welke tijdsperiode verwijst de berekende value driver: het laatste jaar, het eerste budgetjaar of de laatste vier kwartalen? Multiples die slaan op transacties kunnen verwijzen naar een werkelijk gesloten transactie of naar de krijtlijnen van een aangekondigde deal. Bevat de transactiewaarde een earn-out, die mogelijk nooit zal worden betaald?

Multiples hebben alleen zin wanneer u zeker bent van hun kwaliteit.  En zoals dat geldt voor elke andere berekeningsmethode, moet u daarvoor in de eerste plaats voldoende tijd en energie investeren. Want alleen dan bent u zeker van een correcte multiple en een degelijke waardering. U combineert in elk geval best verschillende methoden omdat ze elk een andere analyse vergen en dus mogelijk telkens nieuwe inzichten opleveren.

Conclusie
Multiples zijn populair omdat ze zo eenvoudig zijn. Helaas schuilt daarin nu net het gevaar. Ze leveren alleen bruikbare resultaten, wanneer u ze baseert op een grondige analyse en onderbouwing. En zelfs dan raden wij u aan om de waarde steeds te vergelijken met de uitkomst van andere methoden, zoals de DCF-methode en de substantiële waarde. Alleen op die manier krijgt u een goed beeld van de werkelijke waarde van uw onderneming.

Corporate Finance
Succesvolle overname: Van Hessen nv en Van Hessen bv overgenomen door een private investeerder uit Nederland
Op maandag 1 oktober 2018 werd Van Hessen nv (Boortmeerbeek – BE) en Van Hessen bv (Ridderkerk – NL) overgenomen door een private investeerder uit Nederland. Van Hessen is één van de belangrijkste spelers in horeca-automatisering. De klant kiest voor de product- en softwaremodules en Van Hessen integreert ze in een totaalpakket. De onderneming bestaat al ruim 100 jaar en geniet een uitste
Behoefte aan aandeelhouders die voor toegevoegde waarde zorgen
Professioneel overnameadvies vindt de juiste koper... ook in Wallonië
Als familiale opvolging geen optie is, hebben zaakvoerders van kmo’s het doorgaans niet onder de markt om een geschikte koper te vinden.
Mergers & acquisitions
Zwalpend Anderlecht geeft les in overnames
De tijd dat Anderlecht voetballes gaf, ligt (voorlopig?) achter ons. Sommigen vinden dat erg, anderen kijken met plezier naar de afgang van een topclub. Toch leert de saga die we nu meemaken ons heel wat, met name op het vlak van hoe overnames waarde kunnen creëren of juist vernietigen. We concentreren ons hier op twee facetten. Het eerste betreft de vaststelling hoe de fiscaliteit – die int
De verkoop van uw onderneming is geen beslissing, maar een proces
Uw kmo verkoopklaar maken
Stel, u wilt uw onderneming verkopen. Als verkoper mikt u vanzelfsprekend op de beste prijs. Daarnaast wilt u tevens de toekomst van uw jarenlange arbeid veilig stellen. Daarom kan een verkoop nooit het gevolg zijn van een impulsieve beslissing. U wilt niet alleen alle mogelijkheden en gevolgen grondig overwegen, maar ook alle stappen in het verkoopproces zorgvuldig voorbereiden. Alleen op die man
Share deal of asset deal?
Een handelszaak: meer dan ‘goodwill’
Share deal of asset deal? Veel ondernemers zijn vertrouwd met een share deal: de overname van een bedrijf door het verwerven van de aandelen. Hierbij gaan automatisch alle activa en passiva van de onderneming naar de overnemer. Maar soms heeft een kandidaat-overnemer enkel interesse in delen van het bedrijf of bemoeilijken omstandigheden een volledige overname. Dan ligt de oplossing in een overna
Interview met twee senior consultants bij Dealmakers
Kennis komt onze cliënten ten goede
Om onze cliënten optimaal bij te staan, investeren we bij Dealmakers continu in de opleiding van onze partners en consultants. Zo volgen Anthony en Wout, Senior Consultants en in die rol rechterhand van de partners van Dealmakers, een opleiding bij het Chartered Institute for Securities and Investments (“C.I.S.I.”), een gerenommeerd Londens opleidingsinstituut voor Corporate Finance
Laat u niet misleiden door gegoochel met aandelenwaarden
Ondernemingswaarde (enterprise value) versus aandelenwaarde (share value)
Zowel in de literatuur als in de praktijk gebruiken we twee begrippen om de waarde bij een bedrijfsovername te omschrijven: de ondernemingswaarde of enterprise value en de aandelenwaarde of share value. Heel vaak leidt dit tot verwarring bij de verkoper, die een eenduidig antwoord wil op de vraag wat zijn bedrijf waard is. Deze verwarring komt voort uit ons taalgevoel: we verwarren de termen
Kies voor het juiste moment, de beste prijs en de meest geschikte koper
Uw bedrijf verkopen in vier stappen
Ooit startte u als ondernemer een klein bedrijf dat u dankzij uw harde werk hebt zien groeien tot een succesvolle onderneming. Maar op een gegeven moment staat u op een kruispunt in uw leven en valt de beslissing tot verkoop. Hoe doet u dat nu? Een professionele overnamebegeleider kan u doorheen het hele proces begeleiden zodat u uw bedrijf onder de beste omstandigheden, op het juiste
Elke koper pakt een overname anders aan
Verkopen aan een grote groep, een kmo of privé-persoon?
Als je als ondernemer de beslissing hebt genomen om je bedrijf te verkopen, stelt zich al snel de vraag welk type koper aangewezen is als overnemer. Betreft het eerder een grotere groep of een kmo, dan wel een privé persoon? Feit is dat er enkele wezenlijke verschillen zijn in de manier waarop deze groepen kopers een overname aanpakken. We lichten er enkele toe met telkens hun effect op de verwac
Corporate Finance
Een succesvolle overname werkt maar als "the day after" goed voorbereid is
Een succesvolle overname werkt maar als the day after goed voorbereid is. Philippe Craninx gaat dieper in op de evolutie van het “overname”vak en meer specifiek op de verwachtingen die vandaag gesteld worden aan een professionele overnameadviseur. Dat is wat we noemen: “Corporate Finance 4.0”.    
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief