Kennis komt onze cliënten ten goede

Om onze cliënten optimaal bij te staan, investeren we bij Dealmakers continu in de opleiding van onze partners en consultants. Zo volgen Anthony en Wout, Senior Consultants en in die rol rechterhand van de partners van Dealmakers, een opleiding bij het Chartered Institute for Securities and Investments (“C.I.S.I.”), een gerenommeerd Londens opleidingsinstituut voor Corporate Finance. Een interview met de twee heren:

Waarom zijn jullie aan deze opleiding begonnen?
"Vanuit Dealmakers  worden we aangemoedigd om zoveel mogelijk bij te leren. Dit gebeurt enerzijds door “on the job training”, waar we nieuwe kennis opdoen onder begeleiding van de partners, door in-huis opleidingen en via online research. Anderzijds zijn sommige topics zo diepgaand dat een extern opleidingstraject aangewezen is. Dat heeft trouwens het bijkomend voordeel dat Dealmakers als kantoor ook steeds aan de top blijft qua toepassing van nieuwe technieken en modellen. We hadden ook de (in België) bekendere CFA opleiding kunnen volgen, maar die gaat veel breder en blijft tegelijk ook oppervlakkiger. Door zijn specifieke focus op Corporate Finance en Fusies & Overnames is C.I.S.I. veel meer van toepassing voor onze cliënten.

De opleiding in haar geheel is zeker niet te onderschatten. Ze bestaat uit 4 modules die alles bijeen zo’n 660 uren zelfstudie vereisen. Aangezien we dit allemaal naast de job doen, is het best intensief. Op persoonlijk vlak is deze opleiding zeker een opoffering maar op de lange termijn plukken we hier de vruchten van."

Jullie zitten momenteel bijna halverwege, voelen jullie de meerwaarde van een dergelijke opleiding nu al?
"Zeker wel. Zo bestudeerden we in 1 van de vorige modules bijvoorbeeld Private Equity. In het kader van huidige dossiers hebben we effectief contact met dergelijke fondsen, dan helpt het natuurlijk als je weet op welke manier ze gestructureerd zijn en hoe ze te werk gaan. Of een nog concreter voorbeeld: 1 van onze cliënten had een nieuw pand in gebruik genomen terwijl het oude nog op zijn balans stond. Doordat de overnameprijs op basis van rendement bepaald werd, vreesde hij dat hij verlies zou maken op dat oude gebouw. Hier konden we de koper rechtstreeks naar de theorie verwijzen, die zegt dat zo’n gebouw als “surplus asset” beschouwd moet worden, en dat de waarde ervan bijgevolg gewoon bij de rendementswaarde van de onderneming moet geteld worden. Een goed onderbouwd argument dat daarom niet te weerleggen viel."

Zou elke M&A adviseur een dergelijke opleiding moeten volgen?
"Omdat C.I.S.I. in Londen gevestigd is, wordt een deel van de cursus gewijd aan het wettelijk kader omtrent het beroep van M&A adviseur in de UK. We hebben vastgesteld dat het beroep van M&A adviseur er veel nauwer wordt gereglementeerd en opgevolgd. Uiteraard komt een dergelijk initiatief de kwaliteit alleen maar ten goede. De overnamemarkt blijft een speelveld waar zowel technische kennis als onderhandelingsvaardigheden centraal staan en waar bovendien veel emotie en geld mee gemoeid is. Elk initiatief dat de verschillende spelers hogere kwaliteitseisen oplegt, is een stap waarvan de cliënt beter wordt. Wij zijn blij hieraan mee te kunnen werken."

Bron: Overnamemarkt
Klik hier voor het originele artikel.

Behoefte aan aandeelhouders die voor toegevoegde waarde zorgen
Professioneel overnameadvies vindt de juiste koper... ook in Wallonië
Als familiale opvolging geen optie is, hebben zaakvoerders van kmo’s het doorgaans niet onder de markt om een geschikte koper te vinden.
Mergers & acquisitions
Zwalpend Anderlecht geeft les in overnames
De tijd dat Anderlecht voetballes gaf, ligt (voorlopig?) achter ons. Sommigen vinden dat erg, anderen kijken met plezier naar de afgang van een topclub. Toch leert de saga die we nu meemaken ons heel wat, met name op het vlak van hoe overnames waarde kunnen creëren of juist vernietigen. We concentreren ons hier op twee facetten. Het eerste betreft de vaststelling hoe de fiscaliteit – die int
Corporate Finance
IMAP Annual Review 2017
    Klik hier voor het originele rapport. Bron: IMAP
Corporate Finance
IMAP 'Creating Value': editie december 2017
The 3rd edition from the IMAP 'Creating Value' provides new insights and analysis on a range of sectors and developments in the M&A market. Klik hier voor het volledige rapport. Bron: IMAP
De verkoop van uw onderneming is geen beslissing, maar een proces
Uw kmo verkoopklaar maken
Stel, u wilt uw onderneming verkopen. Als verkoper mikt u vanzelfsprekend op de beste prijs. Daarnaast wilt u tevens de toekomst van uw jarenlange arbeid veilig stellen. Daarom kan een verkoop nooit het gevolg zijn van een impulsieve beslissing. U wilt niet alleen alle mogelijkheden en gevolgen grondig overwegen, maar ook alle stappen in het verkoopproces zorgvuldig voorbereiden. Alleen op die man
Corporate Finance
IMAP M&A sectorrapport olie & gas (oktober 2017)
Market outlook and summary The continued drop in oil and gas prices since the summer of 2014 led to a survival mindset in the industry, highlighting the importance of cost reduction and efficiency. The oil and gas sector proved it can be innovative and dynamic in order to survive an environment with low prices. Oil prices have recovered to a level of USD 50 per barrel; in part due to the
Share deal of asset deal?
Een handelszaak: meer dan ‘goodwill’
Share deal of asset deal? Veel ondernemers zijn vertrouwd met een share deal: de overname van een bedrijf door het verwerven van de aandelen. Hierbij gaan automatisch alle activa en passiva van de onderneming naar de overnemer. Maar soms heeft een kandidaat-overnemer enkel interesse in delen van het bedrijf of bemoeilijken omstandigheden een volledige overname. Dan ligt de oplossing in een overna
Corporate Finance
De zin en onzin van multiples
U wenst uw onderneming snel te waarderen. Een veelgebruikt instrument dat daarvoor gebruikt wordt, is de multiple van een vergelijkbare transactie. Het is de verhouding tussen de betaalde prijs en bepaalde value drivers van de deal, zoals de koers/winst (K/W) of de ondernemingswaarde/EBITDA. Wanneer hebben ze zin en wanneer niet? En waar let u best op wanneer u ze toepast? Dealmakers licht dit
Corporate Finance
Waarde creëren begint met een goede strategie en vereist creativiteit, toewijding & talent
Creating Value is multifaceted: it starts with strategy, requires creativity, dedication and talent, and excels at execution. We look into all of these by discussing theoretical foundations, but mostly by providing practical examples. We examine recipes for corporate success, how to thrive in spite of adverse market conditions, how external growth can drive a competitive edge, how focus can free u
Corporate Finance
IMAP M&A sectorrapport medische apparatuur (juni 2017)
The medical devices industry is one of the largest in the healthcare industry. The World Health Organization’s (WHO) definition is as follows: ”An article, instrument, apparatus or machine that is used in the prevention, diagnosis or treatment of illness or disease, or for detecting, measuring, restoring, correcting or modifying the structure or function of the body for some health purpose.”
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief