Uw kmo verkoopklaar maken

Stel, u wilt uw onderneming verkopen. Als verkoper mikt u vanzelfsprekend op de beste prijs. Daarnaast wilt u tevens de toekomst van uw jarenlange arbeid veilig stellen. Daarom kan een verkoop nooit het gevolg zijn van een impulsieve beslissing. U wilt niet alleen alle mogelijkheden en gevolgen grondig overwegen, maar ook alle stappen in het verkoopproces zorgvuldig voorbereiden. Alleen op die manier zal u de verkoop van uw onderneming goed aanvangen én afronden.

Stap 1: Wat wil u verkopen?
Het lijkt vanzelfsprekend, maar definieer duidelijk wát u precies wilt verkopen. Stond u er bijvoorbeeld bij stil dat de parking van uw kmo tot uw privébezit behoort of omgekeerd, dat uw vennootschap eigenlijk eigenaar is van het appartement dat u aan de zee bezit?Bepaal daarom vooraf exact wat u aanbiedt. Een eerste optie bestaat eruit om uw aandelen te verkopen. Dan verkoopt u dus uw vennootschap met al haar activa en passiva. Wanneer u evenwel verkiest om bepaalde activa van de vennootschap níet te verkopen, zoals het appartement, spreken we van de verkoop van een handelsfonds. U verkoopt met andere woorden sommige activa en passiva in plaats van de aandelen in uw vennootschap.

Stap 2: Welk type koper wil u aantrekken?
Kiest u voor een strategische koper, zoals een gelijkaardig bedrijf als het uwe, of voor een financiële partij? Of laat u uw bedrijf liever over aan uw dagelijkse rechterhand of een familielid? Welke keuze u ook maakt, uw voornaamste zorg zal zijn dat u zowel de juiste prijs ontvangt als dat uw kmo een mooie toekomst krijgt.

Als u verkoopt aan een partij die verbonden is aan uw markt, krijgt u wellicht de hoogste prijs. Toch op voorwaarde dat uw markt voordelen kent uit schaalvergroting en dat er partijen zijn die hier actief op inspelen. Anders is het misschien eerder voordelig aan een privé koper te verkopen.

Stap 3: Tegen welke voorwaarden?
Uiteraard wilt u op voorhand de waarde van uw bedrijf kennen. U probeert de verwachte koopprijs in te schatten alvorens het verkoopproces effectief van start te laten gaan.Maar denk hierbij ook aan uw secundaire verkoopsvoorwaarden. Wilt u bijvoorbeeld dat uw rechterhand of een familielid ook na de verkoop aan de slag blijft in uw kmo? Of wenst u bepaalde activa nog te gebruiken? Schep hierover dan vooraf duidelijkheid. Zo voorkomt u teleurstelling of discussie achteraf.

Stap 4: Maak uw financiële voorbereiding
Potentiële kopers zullen geïnteresseerd zijn in de rentabiliteit en de balansstructuur van uw onderneming. Het zijn immers belangrijke aanwijzingen over hoe goed uw bedrijf het doet en bepaalt wat ze uiteindelijk zullen kopen. Best is om vooraf een gedetailleerd overzicht te maken van uw financiën.

Vergeet daarbij zeker niet de zogenaamde normalisaties: kosten of opbrengsten die zullen veranderen eens u geen eigenaar meer bent. Voorbeelden hiervan zijn uw vergoeding of deze van familieleden, publicitaire kosten en zo meer.

Conclusie
De verkoop van uw onderneming is geen beslissing, maar een proces. Het resultaat zal dan ook in grote mate afhangen van de kwaliteit van uw voorbereidingen. Door op voorhand concreet mee te denken met een mogelijke koper bent u zeker dat u een weloverwogen keuze maakt en de waarde van de onderneming die u hebt opgebouwd, optimaal realiseert.

Bron: Business Vlaanderen
Klik hier voor het volledige en originele artikel.

Corporate Finance
Succesvolle overname: Van Hessen nv en Van Hessen bv overgenomen door een private investeerder uit Nederland
Op maandag 1 oktober 2018 werd Van Hessen nv (Boortmeerbeek – BE) en Van Hessen bv (Ridderkerk – NL) overgenomen door een private investeerder uit Nederland. Van Hessen is één van de belangrijkste spelers in horeca-automatisering. De klant kiest voor de product- en softwaremodules en Van Hessen integreert ze in een totaalpakket. De onderneming bestaat al ruim 100 jaar en geniet een uitste
Behoefte aan aandeelhouders die voor toegevoegde waarde zorgen
Professioneel overnameadvies vindt de juiste koper... ook in Wallonië
Als familiale opvolging geen optie is, hebben zaakvoerders van kmo’s het doorgaans niet onder de markt om een geschikte koper te vinden.
Mergers & acquisitions
Zwalpend Anderlecht geeft les in overnames
De tijd dat Anderlecht voetballes gaf, ligt (voorlopig?) achter ons. Sommigen vinden dat erg, anderen kijken met plezier naar de afgang van een topclub. Toch leert de saga die we nu meemaken ons heel wat, met name op het vlak van hoe overnames waarde kunnen creëren of juist vernietigen. We concentreren ons hier op twee facetten. Het eerste betreft de vaststelling hoe de fiscaliteit – die int
Share deal of asset deal?
Een handelszaak: meer dan ‘goodwill’
Share deal of asset deal? Veel ondernemers zijn vertrouwd met een share deal: de overname van een bedrijf door het verwerven van de aandelen. Hierbij gaan automatisch alle activa en passiva van de onderneming naar de overnemer. Maar soms heeft een kandidaat-overnemer enkel interesse in delen van het bedrijf of bemoeilijken omstandigheden een volledige overname. Dan ligt de oplossing in een overna
Interview met twee senior consultants bij Dealmakers
Kennis komt onze cliënten ten goede
Om onze cliënten optimaal bij te staan, investeren we bij Dealmakers continu in de opleiding van onze partners en consultants. Zo volgen Anthony en Wout, Senior Consultants en in die rol rechterhand van de partners van Dealmakers, een opleiding bij het Chartered Institute for Securities and Investments (“C.I.S.I.”), een gerenommeerd Londens opleidingsinstituut voor Corporate Finance
Corporate Finance
De zin en onzin van multiples
U wenst uw onderneming snel te waarderen. Een veelgebruikt instrument dat daarvoor gebruikt wordt, is de multiple van een vergelijkbare transactie. Het is de verhouding tussen de betaalde prijs en bepaalde value drivers van de deal, zoals de koers/winst (K/W) of de ondernemingswaarde/EBITDA. Wanneer hebben ze zin en wanneer niet? En waar let u best op wanneer u ze toepast? Dealmakers licht dit
Laat u niet misleiden door gegoochel met aandelenwaarden
Ondernemingswaarde (enterprise value) versus aandelenwaarde (share value)
Zowel in de literatuur als in de praktijk gebruiken we twee begrippen om de waarde bij een bedrijfsovername te omschrijven: de ondernemingswaarde of enterprise value en de aandelenwaarde of share value. Heel vaak leidt dit tot verwarring bij de verkoper, die een eenduidig antwoord wil op de vraag wat zijn bedrijf waard is. Deze verwarring komt voort uit ons taalgevoel: we verwarren de termen
Kies voor het juiste moment, de beste prijs en de meest geschikte koper
Uw bedrijf verkopen in vier stappen
Ooit startte u als ondernemer een klein bedrijf dat u dankzij uw harde werk hebt zien groeien tot een succesvolle onderneming. Maar op een gegeven moment staat u op een kruispunt in uw leven en valt de beslissing tot verkoop. Hoe doet u dat nu? Een professionele overnamebegeleider kan u doorheen het hele proces begeleiden zodat u uw bedrijf onder de beste omstandigheden, op het juiste
Elke koper pakt een overname anders aan
Verkopen aan een grote groep, een kmo of privé-persoon?
Als je als ondernemer de beslissing hebt genomen om je bedrijf te verkopen, stelt zich al snel de vraag welk type koper aangewezen is als overnemer. Betreft het eerder een grotere groep of een kmo, dan wel een privé persoon? Feit is dat er enkele wezenlijke verschillen zijn in de manier waarop deze groepen kopers een overname aanpakken. We lichten er enkele toe met telkens hun effect op de verwac
Corporate Finance
Een succesvolle overname werkt maar als "the day after" goed voorbereid is
Een succesvolle overname werkt maar als the day after goed voorbereid is. Philippe Craninx gaat dieper in op de evolutie van het “overname”vak en meer specifiek op de verwachtingen die vandaag gesteld worden aan een professionele overnameadviseur. Dat is wat we noemen: “Corporate Finance 4.0”.    
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief