Funding & Innovation

Stilstaan is achteruitgaan. Een onderneming moet zich voortdurend afvragen of haar producten, diensten en werkwijze nog passen in de huidige tijd. Innovatie kan gaan over technologische innovatie voor het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten. Maar ook om het verbeteren van een onderneming op het gebied van personeel en werkprocessen via opleidingen en veranderingen in bedrijfscultuur en -organisatie.

Het vormen van een visie over de benodigde innovaties binnen een bedrijf en deze omzetten in gewenste acties, kent vele aspecten. Daarnaast kosten innovaties geld, dat vaak niet op korte termijn terugverdiend kan worden. Hoe kom je als organisatie aan de broodnodige fondsen voor innovatie, nu de financiering ervan door bezuinigingen op overheidssubsidies onder druk staat?

Moore Stephens Funding & Innovation heeft verstand van innovatie op verschillende vlakken. Hoe je een innovatiebeleid opstelt, innovatieprojecten opzet en uitvoert, en hoe je deze projecten beheert. Daarnaast onderzoeken we welke subsidies beschikbaar zijn voor activiteiten van onze klanten. We identificeren kansrijke subsidiemogelijkheden, stellen subsidieaanvragen op en dienen ze in. Bovendien verzorgen wij voor u de projectadministratie, de rapportages en de afwikkeling van declaraties en in het geval van advies/opleiding kunnen we ook de uitvoering doen. Onze adviseurs bieden u ondersteuning op maat.

Subsidieadvies
Met subsidieadvies richt Moore Stephens zich op het identificeren van kansrijke subsidiemogelijkheden en het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Bovendien verzorgen wij voor u de projectadministratie, de rapportages en de afwikkeling van declaraties en in het geval van advies/opleiding kunnen we ook de uitvoering doen. Wij kunnen klanten verder helpen met allerlei soorten subsidies op Vlaams, Belgisch en Europees niveau. De meest gebruikte steunmaatregelen voor innovatieve ondernemingen in Vlaanderen zijn:

Innovatieadvies
Met innovatieadvies richten wij ons op het ontwikkelen en opstellen van een strategieplan, een innovatieplan en een technologie roadmap. Gedegen advies van onze adviseurs leidt tot verbetering van uw rendement op het gebied van product- en procesinnovatie. Wij stemmen strategische doelstellingen en de kortetermijn-belangen weloverwogen op elkaar af. Hierdoor blijft uw omzet op peil en blijft de winstgevendheid gewaarborgd. In veel gevallen kan de uitvoering van een innovatietraject gefinancierd worden met subsidies.

 

Interesse? Contacteer ons!
caroline.jooken@moorestephens.be

 

Bevlogen medewerkers is het ideaalbeeld
Duurzaam loopbaanbeleid in Hof ter Welle: inzetten op de zorg voor de medewerkers
Hof Ter Welle is een erkende organisatie ‘Bijzondere Jeugdzorg’. Ze organiseert opvang en begeleiding voor 95 jongeren en hun gezinnen in problematische opvoedingsomstandigheden. Hof ter Welle beschikt over een gedifferentieerd aanbod dat contextbegeleiding, dag begeleiding, begeleiding autonoom wonen, kamertraining en residentiële opvang bevat. De 65 medewerkers geven elke dag het beste van
Van aanbod naar vraag gestuurd werken
‘Ons Tehuis Brabant’ zet maximaal in op het vormgeven van een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid
Ons Tehuis Brabant vzw is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking in regio Kampenhout. Ze zorgen ervoor dat hun cliënten zich elke dag thuis voelen. Dit zien we als vertrekpunt van waaruit de cliënten de wereld en zichzelf kunnen exploreren en waar er ruimte is om te leren en te experimenteren.      
Funding & Innovation
Agentschap Ondernemen & IWT fusioneren
Door een fusie van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ) en het Agentschap Ondernemen wil men het overheidsbeleid en ondernemers sterker met elkaar verbinden. Het nieuwe agentschap zal het Agentschap Innoveren & Ondernemen heten en streeft naar een betere service met snellere procedures. In de praktijk verandert er voorlopig niet veel. In de toekomst zullen som
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief