Operational Excellence Industry

Reeds vandaag, maar steeds meer in de toekomst, zullen organisaties genoodzaakt zijn om continu te verbeteren willen ze overleven en groeien. Door de steeds toenemende complexiteit, snelheid en specialisatie, zal er nood zijn aan inbreng van specialisten in deze vakgebieden voor theoretische beschouwingen, vertaling naar de klantspecifieke situaties én praktische begeleiding bij implementatie van veranderingen.

Wij zorgen voor opleiding en begeleiding op al die vlakken. Dat strekt zich uit van het begrijpen van de LEAN-filosofie, operational excellence en six sigma tot het kunnen toepassen van de specifieke technieken ter verbetering, zoals:

 • 5S;
 • de 7 (+1) vormen van verspilling;
 • Omsteltijdreductie (SMED);
 • Total Productive Maintenance;
 • Kanban;
 • Push versus pull;
 • Poka yoke;
 • Quick Response Manufacturing;
 • Process mapping.

Een klassieke aanpak van een verbeterproject ziet er als volgt uit:

 • Analyse van de actuele werking: daarbij kan gebruik gemaakt worden van een reeks technieken gaande van "eenvoudige" (interviews, procesanalyse, process mapping) tot "uitvoerige" audits (specifieke lean assessments).
 • Nadat een glasheldere diagnose wordt gesteld van de huidige situatie en hierover een consensus is bereikt, wordt een "to be" situatie uitgetekend in functie van de gekozen strategie, in overleg met de klant. Deze wenssituatie wordt dan omgezet in een concreet stappenplan: wie doet wat tegen wanneer, welke middelen zijn daarvoor nodig, welke milestones kunnen we vastleggen, hoe meten we de vordering, etc.
 • Vervolgens wordt dit plan ten uitvoer gebracht. Wij kunnen hierbij fungeren als klankbord, coach, projectleider, uitvoerder. Kortom: dienstverlening van A tot Z.

Ten slotte wordt de borging verzekerd van de gerealiseerde verbeteringen, zodat het blijvend in de organisatie verankerd is.

 

Interesse? Contacteer ons!
dirk.roelens@moorestephens.be

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief