Is de OEE van uw machine nog OK?

Enkele maanden geleden zei eeen zaakvoerder me:  “ik moet investeren in een nieuwe machine, want de huidige is volledig bezet”. Ik had bij mijn gesprekken met hem al enkele keren gehoord dat die machine inderdaad een bottleneck aan het worden was voor het productieproces. Maar anderzijds had ik al meerdere keren zelf geobserveerd dat de machine op bepaalde momenten niet aan het produceren was door een onvoorziene stilstand, omdat de operator niet aan de installatie bezig was of omdat er aan een gereduceerde snelheid gewerkt werd.

OEE, wat is dat?
Omdat die twee zaken op het eerste zicht tegenstrijdig leken, stelde ik voor om de OEE van de installatie te berekenen. “OEE, wat is dat?” vroeg de zaakvoerder mij. Ik legde hem uit dat dit een universele indicator is voor de mate van efficiënt en effectief gebruik van de mogelijkheden van een installatie. OEE staat voor Overall Equipment Effectiveness. De OEE van een installatie is een getal, in procent uitgedrukt, dat bepaald wordt als product van drie onderliggende verhoudingen: 

  1. Als eerste is er de beschikbaarheidsfactor: deze geeft aan hoeveel uren er effectief geproduceerd werd in een bepaald tijdsbestek in verhouding tot het geplande aantal productie-uren.
  2. Vervolgens wordt de efficiëntiefactor bepaald: deze duidt de verhouding aan van de output die gerealiseerd werd, tot de output die gerealiseerd had moeten/kunnen worden indien in de effectief gewerkte tijd steeds zou geproduceerd zijn aan maximaal, voorzien rendement.
  3. En tenslotte wordt nog de kwaliteitsfactor berekend: dit is de verhouding van het aantal goede producten ten opzichte van het totaal aantal geproduceerde producten.

Vermenigvuldig deze drie percentages met elkaar en je bekomt de finale OEE-waarde.

Eye opener
In de hierboven beschreven situatie kwamen we tot het besluit dat de OEE van deze installatie ongeveer 42 % bedroeg. Dit betekent dus dat slechts 42 % van de theoretische mogelijkheden qua output benut werd. Een serieuze eye opener voor de zaakvoerder. Door te focussen op de factoren met het laagste percentage, en deze te linken aan de klassieke '6 big losses' in onderhoud, konden we drie domeinen aanduiden waar capaciteit “verloren” ging, en waar mits relatief kleine investeringen een beter resultaat kon behaald worden.

Drie werkgroepen leverden uitstekend werk, en intussen is de OEE al verhoogd tot 49 %. En er zijn nog heel wat initiatieven lopende om dit verder te verhogen. Het ambitieniveau ligt in de buurt van 60 %, waardoor de investering in deze machine de komende jaren niet nodig zal zijn.

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief