WZC Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen: eerste stappen richting Innovatieve ArbeidsOrganisatie

Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Antwerpen (OLVA) is een WZC dat streeft naar een warmmenselijke woon-, zorg- en leefomgeving voor ouderen vanuit een Christelijke inspiratie. Met een gevarieerde dienstverlening bieden ze zorg op maat, die zo breed mogelijk toegankelijk is. Open communicatie met wederzijds respect is de basis voor een aangenaam werkklimaat waarin elke medewerker zich ten volle verder kan ontplooien.

Expertise Moore Stephens:

  • Innovatieve arbeidsorganisatie
  • Changemanagement
  • Coaching
  • Strategisch advies
  • Uitschrijven, indienen en beheren subsidiedossier

Klantvraag
De zorgsector heeft te maken met heel wat uitdagingen (zorg moet flexibeler en meer op maat, infrastructuren zijn verouderd, etc.). Om de organisatie van de toekomst te realiseren, heeft OLVA de keuze gemaakt om van een klassiek functionele organisatie te evolueren naar het werken met multi-disciplinaire teams per bewoners-leefgroep. Deze kanteling vraagt tijd, energie en betrokkenheid van iedereen in de organisatie. OLVA schakelde de hulp van Moore Stephens Strategy & Operations in voor enerzijds het opstellen van een kansrijk subsidiedossier en ander-zijds voor de begeleiding bij de organisatiekanteling.

Aanpak
In een eerste fase heeft Moore Stephens aan de hand van intake-gesprekken, workshops en gege-vensanalyse een ESF-subsidiedossier opgesteld. Eens het subsidiedossier werd goedgekeurd, is OLVA samen met de consultants van Moore Stephens aan de slag gegaan met de organisatiekanteling. Doel hierbij was om een duidelijke visie te bepalen en het werken in teams in te richten. De aanpak van dit veranderingstraject verliep volgens drie stappen:

  • Richten: strategie check, betekenis geven aan organisatiedoelen en visie;
  • Inrichten: uittekenen blue print ‘team’, werkkader en communicatie;
  • Verrichten: uitwerken van de visie leefgroepen in ‘piloot’, uitwerken leefgroepenteam in ‘piloot’, workshops met de stuurgroep kwaliteitszorg, competentiebeleid opzetten (uitwerken fleximatrix en team competenties).

Resultaat
In samenwerking met Moore Stephens Strategy & Operations slaagde OLVA erin om de eerste stappen richting een innovatieve arbeidsorganisatie te zetten. De visie werd bepaald, de teams werden vormgegeven en de eerste pilootprojecten omtrent werken in multidisciplinaire teams werden opgestart. Deze aanpak heeft het fundament gelegd voor een modern en innovatief WZC. Dit project kon mede gefinancierd worden door ESF-subsidiemiddelen.

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief