Vorsselmans evolueert van een afdelings- naar een procesgerichte organisatie

Toen Mark Vorsselmans het gevelbouwbedrijf van zijn vader overnam, was hij vastbesloten om het bedrijf verder uit te bouwen en te laten groeien. Hij slaagde hier wonderwel in: de omzet steeg, het aantal medewerkers nam gestaag toe, een prachtig nieuw kantoorgebouw werd neergezet, het aantal projecten nam toe, zowel nationaal als internationaal, ….

Klantvraag
Toch bleek na enkele jaren dat de organisatie “ergens” tegen aan stootte. Men kreeg het moeilijk om verder door te groeien en merkte dat er groeipijnen optraden. Omdat er intern niet direct een oplossing naar voor geschoven kon worden, deed men beroep op de consultants van Moore Stephens Belgium om een analyse uit te voeren: wat waren de mogelijke oorzaken van deze belemmering tot verdere groei en (vooral) wat waren de remedies om dit uit de weg te werken? De analyse bestond uit gesprekken met de sleutelfiguren en bezoeken en observaties ter plaatse.

Eén van de hoofdredenen die duidelijk naar voor kwam, was toe te schrijven aan de organisatiestructuur. Men werkte met een (overigens ruim verspreide) klassieke hiërarchische structuur: aan de CEO rapporteren een aantal managers en aan hen rapporteren op hun beurt weer een aantal medewerkers, enz. Elke afdeling kreeg zijn specifieke doelstellingen opgelegd met bijhorende incentives.

Aanpak
En daar wrong nu precies het schoentje. Aangezien elke afdeling/manager zich vooral ging focussen op zijn eigen taken en verantwoordelijkheden, werd wel lokale optimalisatie nagestreefd in de verschillende afdelingen, maar werd uiteindelijk geen globale optimalisatie bekomen. De klant werd wat uit het oog verloren en de focus lag veel te veel intern. Om dit te verhelpen werd een veranderingsproces in gang gezet, waarbij vooral gefocust werd op processen en hun doorstroming en niet langer op afdelingen.

De achtereenvolgende processen werden in kaart gebracht. Hierbij werd met de verantwoordelijken grondig besproken wat de input en output was van elk proces, hoe ze aan elkaar gelinkt werden, wat de precieze overgangsmodaliteiten waren van de overdracht tussen interne leverancier en klant, wat de uit te voeren taken waren, welke middelen daarvoor nodig waren en wie verantwoordelijk was voor het goed functioneren van het proces. Uiteindelijk werd een consensus bereikt over deze werkwijze, hetgeen resulteerde in een indrukwekkend processchema dat voor iedereen zichtbaar opgehangen werd in de vergaderzaal.

Resultaat
Om te kunnen meten in welke mate het proces denken in de organisatie ingebed werd, werd een reeks KPI’s opgesteld, die specifiek de overgang van afdelings- naar procesgericht organiseren opvolgen. Voor elk van die indicatoren werd gedefinieerd wat ze precies inhouden, wie de meting of beoordeling uitvoert en wat de te bereiken doelstelling of trend is. Maandelijks wordt deze KPI-tabel tijdens de managementmeeting besproken en de juiste maatregelen getroffen waar nodig. Na enkele maanden kunnen we geruststellen dat de “mindset” van de medewerkers gekanteld is van afdelings- naar procesgericht denken. De organisatie is nu klaar voor verdere groei en de eerste tekenen die in die richting wijzen zijn aanwezig. Het succesvol verder groeien van de organisatie is ingezet!

Interesse?
Contacteer Dirk Roelens, partner Strategy & Operations. 
Hij komt graag vrijblijvend met u van gedachten wisselen over uw groei-uitdagingen. 

dirk.roelens@moorestephens.be
+32 9 221 38 83

Lessons learned
Verslag CIMCIL Symposium 2018: Game Changers in Supply Chain
Augmented reality, big data, artificial intelligence, Internet of Things, cloud computing, mobile devices,… Al deze termen klinken veelbelovend, maar zullen ze ook echt geïmplementeerd worden en erin slagen om toegevoegde waarde te leveren in de supply chain van de toekomst? Het CIMCIL Symposium van november 2018 zorgde voor een aantal inspirerende inzichten. Vandaag de dag is het meer dan o
Klantencase: Sabcobel
Een nieuw logistiek magazijn? Veel meer dan goederen verplaatsen van A naar B
Een verhuis naar een nieuw logistiek magazijn brengt veel veranderingen met zich mee. Het is meteen ook een kans om alles wat onder het stof ligt, na een kritische blik, te vernieuwen.
Case: subsidiebegeleiding
Ontwikkelingsproject Twikit
Klant Twikit is een B2B software-bedrijf in de wereld van manufacturing 4.0. Ze connecteren consumenten interfaces rechstreeks met digital manufacturing (3Dprinting, laser cutting,..), waarbij het een productieklare file aflevert. Het laat zo merken toe om gepersonaliseerde producten op een schaalbare wijze in de markt te zetten. Twikit is bovendien KMO van het jaar van de provincie Antwerpen en
Een greep uit de belangrijkste subsidies
Subsidiebegeleiding van A tot Z
Ondernemingen zoeken vaak naar extra financiering voor de uitdagingen waar ze voor staan. Dit kan gaan van het zoeken naar financiering voor de broodnodige opleidingen, de geplande investeringen te bekostigen of om de voorziene innovaties te helpen ontwikkelen. Het is vaak lastig het bos door de bomen te zien in het subsidielandschap, maar wij bieden graag onze hulp. Onze “subsidiescan”&nbs
Orde en netheid naar blijvend, hoger niveau
De 10 belangrijkste succesfactoren om van je 5 S-project een succes te maken
Orde en netheid naar een hoger niveau Veel organisaties die van start gaan met een verbetertraject (of het nu LEAN, OPEX, WCM of … genoemd wordt) vangen aan met het uitvoeren van een 5 S-oefening. Die uit Japan afkomstige techniek zorgt voor een nette en ordelijke werkplek. De werkplek kan een kantoor, de mechanische werkplaats, het machinepark, de refter of om het even welke zone omvatten.
Praktijkervaring
ISO 9001: 2015, wat is er nu echt veranderd?
Verschillen Je kan op het internet allerlei vergelijkingstabellen en artikels vinden over de verschillen tussen ISO 9001:2008 en ISO 9001:2015. Daarin staat onder andere beschreven: welke nieuwe terminologie wordt gebruikt; dat de norm opgebouwd is volgens een nieuwe structuur; en dat er meer focus is op risicomanagement. Maar wat betekent dit in praktijk? Welke grote verschillen
ESF lanceert drie nieuwe oproepen
Waar vindt u dat extra budget voor organisatieontwikkeling?
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) daagt werkgevers uit om projecten op te zetten in het kader van organisatieontwikkeling. Recent werden er drie oproepen gelanceerd: Duurzaam Loopbaanbeleid, Anders Organiseren en Opleidingen in Bedrijven. Wij staan u graag bij in het uitwerken en indienen van uw projectideeën. Wat houden deze oproepen in? Wat zijn onze troeven? Wij bieden meerwa
Testimonial
Ann Taelemans (Algemeen Directeur Sint-Vincentius): “Onze manier van werken & de link tussen het zorgaanbod en inzet van middelen en personeel is nu duidelijker voor iedereen"
Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgett
Persoonsvolgende Financiering (PVF)
Hoe kan Sopfi u helpen in tijden van PVF? 10 praktijkbevindingen
Sopfi werd gelanceerd in september 2017 als softwareoplossing voor de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Inmiddels hebben meer dan 30 voorzieningen gekozen voor de PVF-oplossing Sopfi om hen te ondersteunen bij de transitie van hun financieel management naar een nieuw tijdperk. Aanvullend hebben we een tiental voorzieningen mogen begeleiden in een kort maar intensief adviestraject om de nodige s
Testimonial
Bruno De Maeyer (Gedelegeerd Bestuurder Flegado): "Dankzij Sopfi meer inzicht in de kostprijs van onze voorziening en de afzonderlijke diensten"
Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgett
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief