Good data = Good Supply Chain

Klantvraag

 • Een toonaangevend farmaceutisch bedrijf, dat wereldwijd producten levert in medische domeinen zoals virologie, oncologie, infectieziekten en hart- en vaatziekten, vroeg ons om hen te helpen met de manier waarop ze gegevensbeheer organiseren. In een sterk gereglementeerde sector zoals de farmaceutische sector, net zoals in veel andere industrieën, zijn de datavolumes de afgelopen tien jaar explosief gegroeid.
 • Datamanagement is een belangrijk managementprobleem geworden. Naleving van regelgeving, productkwaliteit, maar ook operationeel succes zijn sterk afhankelijk van datakwaliteit. Onze klant zag de mogelijkheden van goed datamanagement als een enabler voor operationele efficiëntie en vroeg ons hen te helpen gegevens op een betere manier te gebruiken, in de veronderstelling dat het de doorlooptijden in de toeleveringsketen zou verkorten.
 • De vraag was dus: hoe kunnen we het product sneller maken en leveren door master data management naar een hoger niveau te tillen?  

Moore Stephens Expertise

 • Master data management.
 • Change management. 

Aanpak

 • We zijn begonnen met het documenteren van het huidige gebruik van gegevens. Aangezien er geen echte datastroomarchitectuur was, moesten we ons volledig verdiepen om niet alleen de algemene datastromen, maar ook de details ervan te begrijpen.  Welke bedrijfsprocessen gebruiken welke data-elementen?  Waar bevinden zich inconsistente gegevens die processen vertragen en waar zien we knelpunten in de toeleveringsketen als gevolg van dataproblemen? Maar ook, welke IT-systemen hebben welke datapunten in scope?  Wat is de mate van overlapping, duplicatie en inconsistentie?
 • Met alle bovenstaande informatie en met alle inzichten die we hadden verzameld, ontwikkelden we een master data governance model. We brachten in kaart hoe gegevens ontstaan, hoe ze worden gebruikt en hoe ze aan het einde van hun levenscyclus worden verwijderd. Dat betekende dat we onze klant moesten begeleiden in het proces om te bepalen welke systemen verantwoordelijk zijn voor welke datapunten, wat de bron is van elk datapunt... Maar ook dat we het eens moesten worden over hoe gegevens idealiter zouden moeten stromen, en dat we een stappenplan moesten tekenen van mogelijke veranderingen om dat te bereiken. Niet alleen veranderingen in systeemintegraties, maar ook  veranderingen in de kern van de bedrijfsprocessen die ze ondersteunen.
 • We ontwikkelden ook tools en procedures om "Self Service Master Data Management" waar mogelijk te stimuleren. Gebruikers kregen zoveel mogelijk zeggenschap over hun gegevens, maar we zorgden er wel voor dat we alle risico's op fouten beperkten, ondersteund door master data conventies die van toepassing zijn op het volledige systeemlandschap.
 • Central Data Management werd uitgerold toen we niet onmiddellijk alle data conventies konden implementeren, of waar de kosten van implementeren zwaarder wogen dan de voordelen. 

Resultaten

 • Self-service Master Data Management waar mogelijk, Centraal Data Management waar nodig.
 • Data conventies werden ontwikkeld om de consistentie tussen systemen en processen te verbeteren.
 • Echte structuur voor gegevensbeheer aanwezig.
 • Verbeterde datakwaliteit als een enabler voor kortere doorlooptijden in de toeleveringsketen.

Meer weten? Contacteer ons!

Joël Wijns
Partner Strategy & Operations | Supply Chain Services
Joël.wijns@moorestephens.be

 

 

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief