Btw & indirecte belastingen

Omwille van haar groeiende complexiteit is de btw-wetgeving voor vele ondernemers een belasting die niet altijd eenvoudig toe te passen is. Gelet op haar voortdurende evolutie is het geen sinecure voor een onderneming om zich te conformeren aan de geldende regelgeving, en om deze op een zo efficiënte en optimaal mogelijke manier toe te passen.

Ons team van specialisten staat u bij in de zoektocht naar opportuniteiten en optimalisaties op vlak van indirecte belastingen. We staan u op een praktijkgerichte manier bij in al uw grote en kleine vragen, steeds aangepast aan de behoeften van uw onderneming. Ons doel is om u maatwerk in mensentaal aan te bieden, zodat indirecte belastingen geen zorg meer hoeven te zijn indien een controle zich zou aandienen, maar daarentegen opportuniteiten kan bieden.

Wij kunnen u adviseren inzake indirecte belastingen (btw, douane, accijnzen, lokale en regionale heffingen) en dit in allerlei sectoren en zowel op nationaal vlak als in een internationale context. Door ons lidmaatschap van één van de grootste internationale netwerken inzake accountancy en consultancy, kunnen we beroep doen op een brede expertise.

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief