Hervorming vennootschapsbelasting op komst: alarmfase drie

Enkel als u de afgelopen maanden op Mars hebt doorgebracht, zegt het "Zomerakkoord 2017" u niets. Iedereen die op de één of andere manier in accountancy of fiscaliteit actief is, heeft de laatste maanden de pers en de media over het ‘Zomerakkoord 2017’ gevolgd. Vandaag is dit nog maar een politiek akkoord dat nog in concrete fiscale wetteksten moet worden gegoten. Dit zal de komende weken en maanden gebeuren. Want de hervorming van de vennootschapsbelasting zal normaliter op 1 januari 2018 van start gaan.

Ik ben zelf 25 jaar actief in fiscaliteit. En de wijziging die op til is, is zonder enige twijfel de meest ingrijpende verandering in de fiscale wereld in die afgelopen 25 jaar. Voor ons, accountants, belastingconsulenten, fiscale raadgevers, is er de komende maanden massa’s werk aan de winkel. Als adviseurs is het onze taak om onze cliënten in te lichten en opportuniteiten te bekijken. We moeten al onze cliënten proactief informeren over de op til zijnde wijziging. Want de hervorming vennootschapsbelasting start NIET op 1 januari 2018, maar NU. Elke vennootschap, elke eenmanszaak moet NU die drastische wijziging van de vennootschapsbelasting voorbereiden.

Kort samengevat wordt het ‘Zomerakkoord’ doorgevoerd in twee fases (2018 en 2020) en omvat het volgende maatregelen:

 • Daling van de vennootschapsbelasting vanaf 1/1/2018 naar een standaardtarief van 29% (+2% crisisbelasting, dus 29,58 %) en, voor de kleine vennootschappen, een verlaagd tarief van 20% (+ 2% crisisbelasting, dus 20,40 %) op de eerste schijf van 100.000 euro fiscale winst.
 • Een verdere daling van de vennootschapsbelasting vanaf 1/1/2020 naar een standaardtarief van 25% en, voor de kleine vennootschappen, een verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro winst. De crisisbelasting verdwijnt volledig vanaf 1/1/2020.
 • (Tijdelijke) verhoging van de investeringsaftrek voor KMO vennootschappen en eenmanszaken gedurende de jaren 2018 en 2019 van 8% naar 20%.
 • Gelijkschakeling van de fiscale behandeling van de autokosten voor eenmanszaken : zoals bij de vennootschappen zal de aftrekbaarheid van de autokosten voor eenmanszaken gekoppeld worden aan de CO2-uitstoot van het voertuig.
 • Afschaffing van de investeringsreserve.
 • Hervorming van de notionele interestaftrek, waardoor er nog enkel notionele interestaftrek kan genoten worden op de stijging van het eigen vermogen.
 • Een minimumbelasting voor bedrijven met winsten boven de 1 miljoen euro, waardoor deze bedrijven op het gedeelte van de winst boven de 1 miljoen EUR steeds een belasting zullen betalen (30% van het gedeelte van de winst boven de 1 miljoen zal niet meer kunnen worden geneutraliseerd door fiscale aftrekken).
 • Minimale bezoldiging van 45.000 EUR aan een bedrijfsleider natuurlijk persoon (ipv de huidige 36.000 EUR) om van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting te kunnen genieten.
 • Bij niet-uitkering van de minimale bezoldiging van 45.000 EUR : 10% extra belasting op het verschil tussen de 45.000 EUR en de werkelijk uitgekeerde bezoldiging.
 • Werkelijk gestort kapitaal kan vanaf 2018 fiscaal niet langer belastingvrij via kapitaalvermindering uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Indien de vennootschap in het bezit is van opgebouwde reserves (of reserves heeft geïncorporeerd in het kapitaal) zal bij een eventuele kapitaalvermindering vanaf 1/1/2018 de kapitaalvermindering proportioneel worden aangerekend op het kapitaal en de reserves. Het gedeelte van de kapitaalvermindering dat zal aangerekend worden op de reserves zal aanzien worden als een dividenduitkering, waarop een roerende voorheffing van 30% verschuldigd zal zijn.
 • Er wordt een meerwaardebelasting ingevoerd op verkoop van aandelen die als geldbelegging zijn opgenomen in de vennootschap. Enkel indien er meerwaarden worden gerealiseerd op aandelen die de DBI-voorwaarden genieten, kunnen deze meerwaarden fiscaal vriendelijk worden behandeld.
 • Verhoging vermeerderingspercentage bij onvoldoende voorafbetaling.

Enzovoort. Want dit is maar een beperkte greep uit de maatregelen die op til zijn. En kort samengevat. Mijn bedoeling met die opsomming is enkel om u als fiscaal-financieel beroepsbeoefenaar wakker te schudden en u aan te zetten tot een onderhoud met al Uw cliënten of met Uw opdrachtgever. Zoals u kan merken is er voldoende stof om over te praten of te overleggen. De impact van het Zomerakkoord moet worden getoetst aan de persoonlijke situatie en noden van al Uw cliënten. De kans is reëel dat u NU voor elk van hen nog maatregelen moet treffen, vóór de inwerkingtreding van het akkoord, zelfs vooraleer de wetteksten bekend zijn. We verwachten immers dat die wetteksten pas op 31 december 2017 in het Staatsblad zullen staan. Bekijk samen met Uw cliënten welke optimalisaties er nog mogelijk zijn voor het einde van 2017 en wat de impact zal zijn voor hun vennootschap of eenmanszaak vanaf 2018.

U moet voor elke cliënt concreet minstens een antwoord kunnen geven op volgende vragen:

 • Moet het kapitaal van de vennootschap dit jaar nog worden verminderd?
 • Hoe kan de winst van de vennootschap zo laag mogelijk worden gehouden dit jaar, om volop te profiteren van de tariefdaling met minstens 5 %. Kan bijvoorbeeld nog een belangrijke storting gebeuren in de groepsverzekering (back-service)? Kunnen winsten op een legale manier worden "verschoven" naar volgend jaar?
 • Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn cliënten vanaf volgend jaar genieten van een schijf van 20,4 % vennootschapsbelasting op de eerste 100.000 euro winst. Voldoen ze wel aan alle voorwaarden hiervoor?
 • Moeten geen geldbeleggingen van de vennootschap naar privé verschuiven?
 • Investeren ze best nog in 2017 of beter in 2018?
 • Hoe organiseer ik best hun voorafbetalingen volgend jaar?
 • Keren ze dit jaar nog best tussentijdse dividenden uit?
 • Verhogen ze vanaf 2018 best hun loon in hun vennootschap?
 • Enz.

Beste accountant, beste fiscalist, beste fiscaal-financiële beroepsbeoefenaar, dit is een fiscale wake-up call. Anticipeer NU op de hervorming vennootschapsbelasting en wees het Zomerakkoord 2017 -waar mogelijk- te vlug af.

Peter Verschelden
Accountant & Bedrijfsrevisor
CEO Moore Stephens Belgium

Testimonial
Bruno De Maeyer (Gedelegeerd Bestuurder Flegado): "Dankzij Sopfi meer inzicht in de kostprijs van onze voorziening en de afzonderlijke diensten"
Ongeveer een half jaar geleden lanceerde Moore Stephens Belgium de "Sopfi" oplossing als antwoord op de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Sopfi ondersteunt in de transitie naar de nieuwe vraaggestuurde financiering en de verdere professionalisering van het financieel management van de voorzieningen. Een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt namelijk op slimme strategische keuzes, een adequate budgett
Nieuws
Vrijwilligerswerk: vergoedingen toegekend vanaf 1 januari 2018
De FOD Financiën heeft het bedrag meegedeeld dat de clubs, federaties, verenigingen, instellingen of de overheid in het kader van hun sportieve, sociale of culturele doelen als vergoeding mogen toekennen aan hun vrijwilligers. De RSZ gebruikt hetzelfde bedrag als de fiscus. Deze vergoedingen dekken reële kosten en worden dus niet als een belastbaar inkomen noch als loon beschouwd voor zover ze d
Partnership
Wij zijn trotse partner van groeibedrijven & Trends Gazellen 2018
Passie voor ondernemerschap drijft ons al 50 jaar. In die periode hebben we zelf belangrijke groeifases meegemaakt en vanuit onze ervaring adviseren we onze klanten om ook hun groei op een duurzame manier te realiseren. Daarnaast past de filosofie achter Trends Gazellen (kernwoorden "snelgroeiende competitieve ondernemingen, rolmodellen & krachtbronnen, ondernemersspirit en inspirerend &am
Kom luisteren op 1 maart
Onze experten aan het woord op de Studiedag voor Social Profit & Zorg
Onze experten aan het woord op de Studiedag voor Social Profit & Zorg Donderdag 1 maart organiseert acerta voor de 8ste keer de Studiedag voor Social Profit & Zorg. Collega's Johan Carton en Emiel De Smet zijn gastspreker van dienst op deze boeiende dag vol workshops en getuigenissen. Johan licht toe hoe u uw organisatie klantgerichter kan organiseren en zo uw mensen kan laten groei
Projectvoorstel ingediend & goedgekeurd
Succesvol ESF-dossier "Opleidingen in bedrijven"
Met oproep 395 (“Opleidingen in bedrijven”) stimuleert het Europees Sociaal Fonds (ESF) opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.
Quizzen for life
Een warme actie voor Nalou
Woensdag 20 december 2017 (vanaf 18u) quizzen we opnieuw voor het goede doel tijdens De Warmste Week van Music For Life van Studio Brussel. Op drie locaties in Vlaanderen (Antwerpen, Drongen & Aalst) testen we onze parate kennis ten voordele van vzw Kattendans. Die beheert een ontwikkelingsproject in Nalou, een afgelegen dorpje in één van de mooiste, maar armste valleien van Afrika
Drastische wijziging op til
Kapitaalverminderingen en “de-klikken” van reserves
"Kapitaalvermindering" wordt de komende maanden zonder enige twijfel het vaakst gebruikte woord in de gesprekken in onze sector. Ook notarissen zullen worden overspoeld met verzoeken om kapitaalverminderingen te acteren. Er is een dubbele reden hiervoor. Tussen 1 oktober 2013 en 31 maart 2014 hebben heel wat vennootschappen reserves vastgeklikt. Beschikbare reserves werden toen als dividend uit
You are the Moore to our Stephens
Moore Stephens Belgium bestaat 50 jaar. Passie voor ondernemerschap sinds 1967!
1 oktober 1967 Marcel Verschelden richtte een boekhoudkantoor op - zijn broer Frans vervoegde hem snel. De twee runden hun kantoor jarenlang samen, tot een splitsing in 1990 in twee takken: Accountancy en Audit. Met die laatste tak traden we in 2005 toe tot het wereldwijde Moore Stephens netwerk. Drie jaar later, in 2008, fuseerden de Accountancy- en Audit
Nieuw: tijdelijke managementopdrachten als extra service
Strategisch partnership met 3W
Meer en meer bedrijven zijn op zoek naar tijdelijke ondersteuning in verschillende managementdomeinen. We hebben die nood ook gevoeld bij onze eigen klanten. Daarom bieden we hen "Interim Management" vanaf nu ook als extra dienstverlening aan. We hebben ervoor gekozen om dit in een partnership met 3W Executive Interim Management te doen. Het gaat om een duurzame samenwerkingsovereenkomst
Nieuws
Team Dender koploper in ons groot "Flex Up!" project
Onze medewerkers zijn het hart van onze organisatie. Daarom willen we hen zoveel flexibiliteit bieden en tegelijkertijd ook de nodige beweegruimte geven om werk en privé mooi in balans te houden. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat meer verantwoordelijkheid voor medewerkers resulteert in een betere performance, een hogere motivatie en daardoor ook een hogere klantenservice en -tevredenheid.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief