Hervorming vennootschapsbelasting op komst: alarmfase drie

Enkel als u de afgelopen maanden op Mars hebt doorgebracht, zegt het "Zomerakkoord 2017" u niets. Iedereen die op de één of andere manier in accountancy of fiscaliteit actief is, heeft de laatste maanden de pers en de media over het ‘Zomerakkoord 2017’ gevolgd. Vandaag is dit nog maar een politiek akkoord dat nog in concrete fiscale wetteksten moet worden gegoten. Dit zal de komende weken en maanden gebeuren. Want de hervorming van de vennootschapsbelasting zal normaliter op 1 januari 2018 van start gaan.

Ik ben zelf 25 jaar actief in fiscaliteit. En de wijziging die op til is, is zonder enige twijfel de meest ingrijpende verandering in de fiscale wereld in die afgelopen 25 jaar. Voor ons, accountants, belastingconsulenten, fiscale raadgevers, is er de komende maanden massa’s werk aan de winkel. Als adviseurs is het onze taak om onze cliënten in te lichten en opportuniteiten te bekijken. We moeten al onze cliënten proactief informeren over de op til zijnde wijziging. Want de hervorming vennootschapsbelasting start NIET op 1 januari 2018, maar NU. Elke vennootschap, elke eenmanszaak moet NU die drastische wijziging van de vennootschapsbelasting voorbereiden.

Kort samengevat wordt het ‘Zomerakkoord’ doorgevoerd in twee fases (2018 en 2020) en omvat het volgende maatregelen:

 • Daling van de vennootschapsbelasting vanaf 1/1/2018 naar een standaardtarief van 29% (+2% crisisbelasting, dus 29,58 %) en, voor de kleine vennootschappen, een verlaagd tarief van 20% (+ 2% crisisbelasting, dus 20,40 %) op de eerste schijf van 100.000 euro fiscale winst.
 • Een verdere daling van de vennootschapsbelasting vanaf 1/1/2020 naar een standaardtarief van 25% en, voor de kleine vennootschappen, een verlaagd tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 euro winst. De crisisbelasting verdwijnt volledig vanaf 1/1/2020.
 • (Tijdelijke) verhoging van de investeringsaftrek voor KMO vennootschappen en eenmanszaken gedurende de jaren 2018 en 2019 van 8% naar 20%.
 • Gelijkschakeling van de fiscale behandeling van de autokosten voor eenmanszaken : zoals bij de vennootschappen zal de aftrekbaarheid van de autokosten voor eenmanszaken gekoppeld worden aan de CO2-uitstoot van het voertuig.
 • Afschaffing van de investeringsreserve.
 • Hervorming van de notionele interestaftrek, waardoor er nog enkel notionele interestaftrek kan genoten worden op de stijging van het eigen vermogen.
 • Een minimumbelasting voor bedrijven met winsten boven de 1 miljoen euro, waardoor deze bedrijven op het gedeelte van de winst boven de 1 miljoen EUR steeds een belasting zullen betalen (30% van het gedeelte van de winst boven de 1 miljoen zal niet meer kunnen worden geneutraliseerd door fiscale aftrekken).
 • Minimale bezoldiging van 45.000 EUR aan een bedrijfsleider natuurlijk persoon (ipv de huidige 36.000 EUR) om van het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting te kunnen genieten.
 • Bij niet-uitkering van de minimale bezoldiging van 45.000 EUR : 10% extra belasting op het verschil tussen de 45.000 EUR en de werkelijk uitgekeerde bezoldiging.
 • Werkelijk gestort kapitaal kan vanaf 2018 fiscaal niet langer belastingvrij via kapitaalvermindering uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Indien de vennootschap in het bezit is van opgebouwde reserves (of reserves heeft geïncorporeerd in het kapitaal) zal bij een eventuele kapitaalvermindering vanaf 1/1/2018 de kapitaalvermindering proportioneel worden aangerekend op het kapitaal en de reserves. Het gedeelte van de kapitaalvermindering dat zal aangerekend worden op de reserves zal aanzien worden als een dividenduitkering, waarop een roerende voorheffing van 30% verschuldigd zal zijn.
 • Er wordt een meerwaardebelasting ingevoerd op verkoop van aandelen die als geldbelegging zijn opgenomen in de vennootschap. Enkel indien er meerwaarden worden gerealiseerd op aandelen die de DBI-voorwaarden genieten, kunnen deze meerwaarden fiscaal vriendelijk worden behandeld.
 • Verhoging vermeerderingspercentage bij onvoldoende voorafbetaling.

Enzovoort. Want dit is maar een beperkte greep uit de maatregelen die op til zijn. En kort samengevat. Mijn bedoeling met die opsomming is enkel om u als fiscaal-financieel beroepsbeoefenaar wakker te schudden en u aan te zetten tot een onderhoud met al Uw cliënten of met Uw opdrachtgever. Zoals u kan merken is er voldoende stof om over te praten of te overleggen. De impact van het Zomerakkoord moet worden getoetst aan de persoonlijke situatie en noden van al Uw cliënten. De kans is reëel dat u NU voor elk van hen nog maatregelen moet treffen, vóór de inwerkingtreding van het akkoord, zelfs vooraleer de wetteksten bekend zijn. We verwachten immers dat die wetteksten pas op 31 december 2017 in het Staatsblad zullen staan. Bekijk samen met Uw cliënten welke optimalisaties er nog mogelijk zijn voor het einde van 2017 en wat de impact zal zijn voor hun vennootschap of eenmanszaak vanaf 2018.

U moet voor elke cliënt concreet minstens een antwoord kunnen geven op volgende vragen:

 • Moet het kapitaal van de vennootschap dit jaar nog worden verminderd?
 • Hoe kan de winst van de vennootschap zo laag mogelijk worden gehouden dit jaar, om volop te profiteren van de tariefdaling met minstens 5 %. Kan bijvoorbeeld nog een belangrijke storting gebeuren in de groepsverzekering (back-service)? Kunnen winsten op een legale manier worden "verschoven" naar volgend jaar?
 • Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn cliënten vanaf volgend jaar genieten van een schijf van 20,4 % vennootschapsbelasting op de eerste 100.000 euro winst. Voldoen ze wel aan alle voorwaarden hiervoor?
 • Moeten geen geldbeleggingen van de vennootschap naar privé verschuiven?
 • Investeren ze best nog in 2017 of beter in 2018?
 • Hoe organiseer ik best hun voorafbetalingen volgend jaar?
 • Keren ze dit jaar nog best tussentijdse dividenden uit?
 • Verhogen ze vanaf 2018 best hun loon in hun vennootschap?
 • Enz.

Beste accountant, beste fiscalist, beste fiscaal-financiële beroepsbeoefenaar, dit is een fiscale wake-up call. Anticipeer NU op de hervorming vennootschapsbelasting en wees het Zomerakkoord 2017 -waar mogelijk- te vlug af.

Peter Verschelden
Accountant & Bedrijfsrevisor
CEO Moore Stephens Belgium

Inzetten op werkbaar werk: een win-win voor werkgever en medewerker
Hoe zit dat met de werkbaarheid in uw bedrijf?
We moeten met zijn allen langer werken. Een werkbare job en een goed werkvermogen zijn belangrijke factoren om de werkbaarheid binnen uw bedrijf te waarborgen. Want u hebt toch ook het beste voor met uw werknemers? Zorgen voor een mooie balans tussen werk en privé, de motivatie van uw medewerkers opkrikken, hen voldoende leermogelijkheden bieden, … Zou u deze en andere aspecten graag eens in ka
Partnership Trends
Catherine Vandenborre is Trends CFO of the Year 2019!
Catherine Vandenborre, CFO van netbeerder Elia en tevens klant van onze business analytics afdeling element61, werd gisteren verkozen tot 'Trends CFO of the Year 2019'. Zij werd verkozen door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van de redacties Trends/Trends-Tendances en een aantal financiële experts, waaronder ook onze Chairman Peter Verschelden. De jury had
Supply Chain Partnership
Moore Stephens steunt Artsen Zonder Grenzen
CIMCIL, het onafhankelijk opleidingscentrum van Moore Stephens met focus op Supply Chain management en LEAN-management, geeft vanaf 1 april 2019 opleiding aan de Supply Chain medewerkers van Artsen Zonder Grenzen. In de dynamische wereld van vandaag is een flexibele Supply Chain onmisbaar, ook voor Artsen Zonder Grenzen. Ze bieden immers medische hulp waar nodig,
Zes belangrijke expertisedomeinen voor uw bedrijf
Blijf uw concurrenten voor met de juiste Supply Chain Strategie!
In de dynamische wereld van vandaag is een doordachte Supply Chain hét middel om een concurrentieel voordeel te verwerven. Of het nu gaat om het versterken van de interne logistieke stromen of het opzetten van samenwerking tussen verschillende ketenpartners, bij Moore Stephens helpen we bedrijven om samen een performantere Supply Chain te realiseren! 
Vanaf 1 mei 2019
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd
Op 28 februari 2019 heeft de Kamer het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort WVV) dan toch goedgekeurd. Vanaf 1 mei 2019 heeft ons land bijgevolg een nieuw vennootschapsrecht. Het huidige Wetboek van Vennootschappen - dat reeds van 7 mei 1999 dateert – is niet langer aangepast aan de hedendaagse behoeften van het bedrijfsleven. Met het WVV tracht de wetgever Belg
Elke medewerker kiest zijn eigen carrièrepad
Geloof in groei!
Bij Moore Stephens gaan we volop voor groei: groei voor onze klanten, maar ook voor onszelf. Zo bieden we onze eigen medewerkers graag alle kansen om zich op professioneel vlak te ontwikkelen en te ontplooien. Hierbij zorgen we voor goed uitgedachte carrièrepaden, waarbij ze hun kennis en vaardigheden verder ontwikkelen. Collega Sally Strijbos, HR Business Partner bij Moore Stephens,
Partnership groeibedrijven
Voor het tweede jaar op rij zijn wij trotse partner van Trends Gazellen!
Het is een fantastische erkenning om als onderneming één van de grootste groeibedrijven van België te zijn. Moore Stephens Belgium is zelf ook een groeibedrijf en zo weten we dat ondernemen een verhaal is van vallen en opstaan. En net daarom kiezen wij er bewust voor om de Trends Gazellen mee te ondersteunen. Als lokaal verankerd finance- en consultingbedrijf willen we, vanuit onze passie vo
Expertise meets CFO
Moore Stephens is partner van Trends CFO of the year 2019
Op woensdag 15 mei wordt de CFO of the Year voor de 8ste keer verkozen en is Moore Stephens een belangrijke partner voor dit event. Tijdens de Trends CFO of the Year wordt de CFO verkozen die zich het laatste jaar het meest kon onderscheiden door buitengewone prestaties.  Wie wordt verkozen tot CFO of the Year? Om in aanmerking te komen voor de nominatie van
Een boeiend overzicht!
“Artificial Intelligence meets human intelligence”, lessen uit een inspirerende avond!
Artificial Intelligence, vandaag de dag niet meer weg te denken uit het dagelijks leven en een hot topic voor vele werkgevers en ondernemers. Samen met Trends bracht Moore Stephens daarom drie topsprekers bij elkaar, wereldvermaard in AI, robotisering en wat dit betekent voor onze toekomst. Met meer dan 250 aanwezigen uit diverse sectoren zagen we dat AI niet langer enkel een buzzword en hype
Ontdek onze vooruitstrevende strategie
Moore Stephens gaat voor innovatie!
Ondernemen, delen en innoveren zijn onze kernwaarden. De eerste twee waarden kunnen gemakkelijk gekoppeld worden aan het ondernemende bedrijf dat we zijn met bovendien een jarenlange traditie van kennisdeling. Maar hoe staat het met “innoveren”? Toegegeven we zijn Google en Facebook niet en we beschikken al zeker niet over dezelfde “deep pockets”, maar ook wij zetten voluit in op innova
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief