Adhesia en Mensura: Dankzij Moore Stephens CFO Services vlotte fusie

Adhesia en Mensura, de twee externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, zijn gefuseerd. Samen zijn ze nu de grootste externe dienst in ons land. Moore Stephens CFO Services stond in voor de opmaak van een business plan voor Adhesia.

Expertise Moore Stephens

  • Analyse en voorstelling van cijfers 2012-2013
  • Opmaak en presentatie businessplan 2014-2016
  • Vervanging CFO (continuïteit)

Klantvraag
Adhesia wilde een goed inzicht verkrijgen in haar sterktes en zwaktes (SWOT-analyse) en zocht hulp voor de presentatie van haar cijfers voor de raad van bestuur. Aansluitend daarop werden de gesprekken over samenwerking met Mensura aangeboord, wat geleid heeft tot een fusie tussen de beiden.Tijdens het onderhandelingstraject kwam Adhesia zonder CFO te zitten. Daarom werd Moore Stephens CFO Services gevraagd om de continuïteit van de rapportering en de boekhouding te verzekeren en het vertrek van de CFO op te vangen.

Aanpak
Voor de opvang van de lopende zaken, de periodieke rapportering en de verbeteringen schakelde Moore Stephens CFO Services een voormalige financieel directeur in. Haar hands-on mentaliteit en vermogen om vlot te werken met allerlei rapporteringstools zorgden ervoor dat de continuïteit bewaard bleef. Onze consultants namen de opmaak van het businessplan en het maandelijkse budget op zich.

Resultaat
Een fusie brengt heel wat met zich mee op boekhoudkundig vlak. Dankzij het werk van Moore Stephens CFO Services werd de continuïteit in de boekhouding en in de rapportering gewaarborgd. Tegen het einde van 2015 stapt men volledig over naar de boekhoudsoftware van Mensura. Dan zal de integratie van de financiële dienst volledig afgewerkt zijn.

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief