Vrij CLB Meetjesland: Moore Stephens Strategy & Operations denkt strategisch mee na over het CLB van de toekomst

Het Vrij CLB Meetjesland neemt deel aan een traject dat concreet wil maken hoe het Centrum voor Leerlingenbegeleiding haar opdracht in 2020 zal realiseren. Moore Stephens Strategy & Operations verzorgde de procesbegeleiding van deze strategische oefening.

Expertise Moore Stephens:

  • Vertrouwenspersoon
  • Raad van advies
  • Strategisch inzicht

Klantvraag
Het CLB positioneert zich als een niche-organisatie in de onderwijssector. Het Vrij CLB Meetjesland besloot te participeren aan een traject dat concreet wil maken hoe het CLB haar opdracht ten aanzien van scholen, jongeren, ouders en netwerkpartners in 2020 zal vervullen. Er werd een strategische commissie samengesteld en men zocht een externe partij voor de procesbegeleiding. Moore Stephens Strategy & Operations dacht mee na over het CLB van de toekomst.

Aanpak
Maandelijks strategisch overleg en werkgroepvergaderingen zorgden voor de uitvoering van het traject tijdens het schooljaar 2013-2014. De consultants van het Moore Stephens Strategy & Operations-team stelden zich op als “coach” die deel uitmaakte van de groep, eerder dan als een “externe expert-adviseur”. We bouwden een differentiërend traject op waarbij we ons op drie niveaus als coach positioneerden:

  • Coach van de trekker
  • Coach van het kernteam
  • Coach van de commissie

Resultaat
Dankzij de samenwerking met Moore Stephens Strategy & Operations heeft het Vrij CLB Meetjesland een beter inzicht verkregen in de strategische toekomst van het CLB. De strategische roadmap, het maandelijkse strategische overleg en de verschillende werkgroepvergaderingen hebben ervoor gezorgd dat de ingezette instrumenten ook effectief konden worden omgezet in concrete beleidslijnen.

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief