Faresa: van strategieformulering tot strategie-implementatie

Faresa levert diensten die het welzijn binnen ondernemingen, onderwijs-instellingen en voor particulieren bevordert. Het team van psychologen, therapeuten en consultants biedt zowel preventieve als curatieve oplossingen.

Expertise Moore Stephens:

  • Verdere professionalisering
  • Selectie van de strategische opties die leiden tot groei
  • Marktanalyse

Klantvraag
Faresa heeft de ambitieuze doelstelling om de komende jaren met 25% te groeien. Ze mikken daarbij niet alleen op een aanzienlijke omzetgroei, maar ook de marge moet substantieel hoger. Bovendien is het voor Faresa belangrijk dat het om duurzame groei gaat.

Aanpak
Tijdens dit traject werden verschil-lende fasen doorlopen. Van het formuleren van de strategie tot het implementeren van de strategie. Dit via de academisch onderbouwde en bewezen modellen (waardestrategie van Treacy & Wiersema, generieke concurrentiestrategieën van Porter, groeistrategieën van Ansoff, Balanced Scorecard van Norton & Kaplan, etc).Maar ook en vooral met de pragmatische no-nonsense aanpak van Moore Stephens, zodat de output van elke sessie bruikbaar en toepasbaar was.

Concreet werd het volgend stappenplan toegepast:

  • Intake: Uitleg van de opzet, achtergrondinformatie, inschatting groeipotentie, selectie deelnemers
  • Scan: meting indicatoren van groeipotentie
  • SWOT: overzicht omgeving, relateren van SWOT elementen, prioriteren van de relaties
  • Conclusies en actieplan: conclusies intake, scan & SWOT, formuleren van SMART-acties

Resultaat
Moore Stephens heeft een dashboard aangereikt zodat Faresa haar progressie in de realisatie van haar strategie kan meten, opvolgen en indien nodig ook bijsturen. Zo kan Faresa voortaan zowel haar KPI’s als de SMART-acties monitoren en opvolgen. Bovendien kunnen deze acties aan de juiste medewer-kers toegewezen worden. Een gesubsidieerd groeitraject van 75% via het Agentschap Onder-nemen.

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief