ESF lanceert nieuwe oproepen voor optimaliseren van organisatiestructuur, HR-beleid en opleidingen

Het Europees Sociaal Fonds - Agentschap Vlaanderen heeft drie nieuwe oproepen gelanceerd rond het optimaliseren van HR-beleid en opleidingen. We brengen u graag op de hoogte van de oproepen die relevant kunnen zijn voor uw organisatie. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze oproepen.

Indien u geïnteresseerd bent of vragen heeft, maken wij graag een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. De expertise van Moore Stephens bestaat erin om u als bedrijf te begeleiden bij het uitwerken en vormgeven van uw project(en) en vervolgens het opstellen, indienen en opvolgen van een kansrijk subsidiedossier. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk werk uit uw handen te nemen zodat met een minimale inspanning van u, een maximum aan kwaliteit uw richting uitkomt. Zo stellen wij niet alleen het subsidiedossier op, maar gaan wij vanuit onze expertise ook mee de HR-problematiek in kaart brengen, u oplossingen aanreiken en het volledige projectplan met bijhorende activiteiten en kosten uitwerken. Eens de subsidie verworven, zorgen wij ook voor de nodige ondersteuning bij de (administratieve) uitvoering en opvolging van de goedgekeurde HR-trajecten.

1. Oproep 375: Duurzaam loopbaanbeleid

Wat?
De projecten binnen deze oproep zijn gericht op het introduceren van een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau. Enerzijds schept dit beleid zinvolle en werkbare loopbanen voor werknemers. Anderzijds is het gericht op het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. Er wordt aangemoedigd om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als organisaties ten goede komen.

Wie?
De oproep is gericht op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie. In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels gewest zijn dus uitgesloten van deelname.

De oproep beoogt een breed publiek van organisaties, gaande van snelle groeiers die nog maar weinig stappen gezet hebben op vlak van loopbaanbeleid tot mature ondernemingen wiens loopbaanbeleid mogelijks aan herziening toe is.

Acties?
Werken aan duurzaam loopbaanbeleid door acties op te zetten binnen:

 • Werving & selectie
 • Onthaal
 • Work-life balance
 • Loopbaanbeleid
 • Competentiebeleid
 • ...

Binnen ieder actiedomein kan men kiezen voor zowel acties op KT (quick wins) als op LT (strategisch niveau) maar steeds met het oog op het creëren van een beleid. Er wordt sterk aangeraden om voorafgaandelijk een werkbaarheidsanalyse uit te voeren (enkel voor kmo’s via kmo-portefeuille).

Subsidie?
Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project. Kmo's krijgen 70% van de kosten gefinancierd, GO’s 50%.

Timing?

 • Eerste deadline voor indiening: 4 januari 2017  >> in 2017 wordt de oproep drie keer herhaald (indiening op 31/03/2017 – 30/06/2017 – 22/12/2017)
 • Goedgekeurde projecten mogen starten: 1 april 2017
 • Looptijd: min. 12 maanden, max. 18 maanden

2. Oproep 376: Anders Organiseren

Wat?
De projecten binnen deze oproep zijn gericht op het verbeteren van de werkbaarheid van jobs van werknemers door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren.

Wie?
De oproep is gericht op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid. Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie. In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels gewest zijn dus uitgesloten van deelname.

De oproep richt zich op organisaties die reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, competentie- en loopbaanbeleid. Deze organisaties moeten tevens reeds een missie en visie uitgewerkt hebben. 

Organisaties met minder dan 20 medewerkers kunnen niet indienen. Daarnaast is ook een cumul met acties uitgevoerd binnen de kmo-portefeuille niet toegestaan.

Acties?
In deze oproep werken projecten aan het aanpassen van hun organisatiestructuur:

 • uitvoeren van een procesanalyse
 • opmaken van een herontwerp
 • doorvoeren van de organisatiekanteling in zowel de productiestructuur als de besturingsstructuur
 • uitwerken van een systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden
 • in een laatste fase van het project kan ook ingezet worden op het bepalen van de fijnstructuur met het teamontwerp

Subsidie?
Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project. Kmo's krijgen 70% van de kosten gefinancierd, GO’s 50%.

Timing?

 • Eerste deadline voor indiening: 4 januari 2017  >> in 2017 wordt de oproep drie keer herhaald (indiening op 31/03/2017 – 30/06/2017 – 22/12/2017)
 • Goedgekeurde projecten mogen starten: 1 april 2017
 • Looptijd: 18 maanden

3. Oproep 377: Opleidingen in bedrijven

Wat?
Doel van deze oproep is het stimuleren van opleidingen in bedrijven in Vlaanderen.

Wie?
Deze oproep richt zowel op kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) als grote ondernemingen (GO’s). Ook organisaties uit de social profit kunnen kandideren. Overheidsadministraties en –diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep. In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels gewest zijn dus uitgesloten van deelname.

Acties?
Binnen deze oproep zijn er vier clusters van opleidingen mogelijk:

 1. Digitale competenties
 2. Geletterdheid
 3. Sociale vaardigheid
 4. Bedrijfsinnovatie opleidingen

Subsidies?

Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project. Kmo's krijgen 70% van de kosten gefinancierd, MO’s en GO’s 50%.

Timing?

 • Eerste deadline voor indiening: 4 januari 2017 >> in 2017 wordt de oproep twee keer herhaald (indiening op 30/06/2017 – 22/12/2017)
 • Goedgekeurde projecten mogen starten: 1 april 2017
 • Looptijd: 12 maanden

Opgelet:

 • Het project mag enkel opleidingen bevatten die zonder financiële steun niet verwezenlijkt zouden worden kunnen
 • Deze opleidingen zijn niet subsidiabel: on-the-job, individuele opleidingen, leiderschapsopleidingen voor het top-management, wettelijk verplichte opleidingen, gratis opleidingen

 

Interesse? Contacteer ons!
lisa.vanroie@moorestephens.be

Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Word jij onze nieuwe collega?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief