Moore Stephens Strategy & Operations (voorheen X-STRA) wint Supply Chain Award 2008

De Supply Chain Award is een initiatief van drie vakverenigingen: PICS (society for integrated supply chains), de VIB (Vereniging voor Inkoop en Bedrijfslogistiek) en Abcal (Association Belge des Cadres d’Achat et de Logistique). Elk jaar belonen deze organisaties twee Belgische bedrijven die een innoverend en kwalitatief hoogstaand supply chain project gerealiseerd hebben. De projectaanpak en de geboekte resultaten overtuigden de meer dan 200 vakspecialisten om Moore Stephens Strategy & Operations (voorheen X-STRA) en Q-food met deze Audience Award te belonen.

“De basisactiviteit van Q-food is de verwerking van vlees tot diverse vleesbereidingen. Naast producten uit eigen verwerking waaronder salades en beleg, biedt Q-food een compleet concept aan voor de out-of-home markt (sandwichbars, eethuizen). Het uitgebreide en hoogkwalitatieve programma vindt zijn weg in institutionele markten zoals openbare instellingen, rusthuizen, scholen en bedrijfsrestaurants. Begin 2008 vroegen we aan Moore Stephens Consulting om onze productieprocessen efficiënter te maken, de productiviteit te verhogen en de ketting van leverancier tot klant beter op elkaar af te stemmen.” - Guy De Bruycker, CEO

De toestand vooraf
Luc De Muynck, Partner Strategy & Operations: “Het bedrijfsmodel was volledig ‘op order’ gestuurd vanuit een ‘early start’ principe. Enkel de productgroep charcuterie werd op stock aangekocht en mee gedistribueerd. Met andere woorden: iedere dag kwamen de orders via een ‘order intake’ team binnen. Deze orders lanceerden 4 keer per dag productiebatches in de fabriek. De 2 grote key-account klanten kwamen om 19u afhalen om dan op hun eigen platform te consolideren met andere leveranciers. De eigen Q-klanten werden de volgende dag vanaf 6 uur beleverd. Deze cyclus herhaalt men 6 dagen op 7. Het was onze opdracht om al die verschillende deelprocessen in kaart te brengen, efficiënter te maken en op elkaar af te stemmen. Innovatief in dit project was niet zozeer de toolkit die we gebruikten, wel de manier waarop we het supply chain denken introduceerden binnen Q-food.”

Sterke resultaten overtuigen de vakspecialisten
Niet enkel de innovatieve manier en de durf, maar ook de bewezen resultaten overtuigden het vakpubliek. Volgende resultaten werden op een tijdsspanne van minder dan negen maanden bereikt:

  • Verwerkte kilogram/persoon steeg met 18%
  • Omsteltijden voor machines daalde met 25%
  • Productiviteitsverhoging in de orderpicking met 30%
  • Klantentevredenheid van 97,9% naar 99,1%
  • Verlenging van de houdbaarheidsdatum van de producten van 14 naar 21 dagen
  • Opstarten van een expresdienst met levering binnen de twee uur

De Award als beloning voor echte efficiëntieverbetering
Luc De Muynck: “Dit is een absolute opsteker. Dat we deze prestigieuze award winnen, is een bewijs dat onze aanpak en filosofie werkt. In alle projecten die we doen, leveren we effectieve resultaatsverbeteringen. Dat doen we door pragmatisch de juiste methodieken toe te passen en de verschillende deelprocessen te optimaliseren.”

Productieproces volledig afgestemd op de noden van de klant
Volvo Car Gent neemt de productie van dashboards in eigen handen
Klantvraag Na 30 jaar van outsourcing koos Volvo Car Gent er in zijn huidige car line portfolio voor om enkele onderdelen opnieuw binnenshuis te produceren. In 2014 besliste het bedrijf al om de productie van de tunnelconsoles en dakbekleding opnieuw intern te organiseren, iets wat voordien bij Johnson Controls Automotive in Assenede gebeurde. In 2016 moest in allerijl ook de productie van de
We lichten kort de wijzigingen toe
De hernieuwde ISO-normen
In 2015 werd de ISO-norm voor het borgen van kwaliteitsmanagementsystemen hernieuwd van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. Dit artikel licht kort de wijzigingen toe.
Bevlogen medewerkers is het ideaalbeeld
Duurzaam loopbaanbeleid in Hof ter Welle: inzetten op de zorg voor de medewerkers
Hof Ter Welle is een erkende organisatie ‘Bijzondere Jeugdzorg’. Ze organiseert opvang en begeleiding voor 95 jongeren en hun gezinnen in problematische opvoedingsomstandigheden. Hof ter Welle beschikt over een gedifferentieerd aanbod dat contextbegeleiding, dag begeleiding, begeleiding autonoom wonen, kamertraining en residentiële opvang bevat. De 65 medewerkers geven elke dag het beste van
Van aanbod naar vraag gestuurd werken
‘Ons Tehuis Brabant’ zet maximaal in op het vormgeven van een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid
Ons Tehuis Brabant vzw is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking in regio Kampenhout. Ze zorgen ervoor dat hun cliënten zich elke dag thuis voelen. Dit zien we als vertrekpunt van waaruit de cliënten de wereld en zichzelf kunnen exploreren en waar er ruimte is om te leren en te experimenteren.      
Groeipijnen aan banden gelegd
Vorsselmans evolueert van een afdelings- naar een procesgerichte organisatie
Toen Mark Vorsselmans het gevelbouwbedrijf van zijn vader overnam, was hij vastbesloten om het bedrijf verder uit te bouwen en te laten groeien. Hij slaagde hier wonderwel in: de omzet steeg, het aantal medewerkers nam gestaag toe, een prachtig nieuw kantoorgebouw werd neergezet, het aantal projecten nam toe, zowel nationaal als internationaal, …. Klantvraag Toch bleek na enkele jaren dat de
Een strategie ontwikkelt voor bedrijven met kleine productseries
Tijd is geld, dus QRM zorgt voor pure winst
De laatste jaren maken steeds meer organisaties gebruik van de intussen welbekende “Lean Manufacturing” technieken. Begrippen als de 7 vormen van verspilling, 5S, SMED, TPM en “Poka Yoke” zijn steeds beter bekend en worden steeds meer toegepast in de praktijk. Het “Lean” gedachtengoed is afkomstig van Toyota en is bijzonder geschikt voor zogenaamde “high volume, low mix” toepass
Keuze & middelen in handen van personen met een handicap
Sopfi-oplossing stelt zorginstellingen in staat om de impact van PVF te beheren
Zorginstellingen werden vroeger gefinancierd op basis van hun beschikbare capaciteit, aanbod en aantal personeelsleden. De Vlaamse regering wijzigde de subsidieregels, waardoor de instellingen niet langer zeker zijn van hun beschikbaar budget. Het zijn vanaf nu de personen met een handicap die de keuze én middelen zelf in handen hebben. Die overgang vereist een verdere professionalisering van het
Het ontwikkelen van nieuwe opportuniteiten is een must
POM Oost-Vlaanderen schrijft samen met Moore Stephens haar verhaal
POM Oost-Vlaanderen begon in juni 2006 als een nieuwe organisatie haar verhaal te schrijven. Een verhaal dat zich afspeelt binnen de krijtlijnen van het sociaal-economisch beleid van het provinciebestuur. 
Met focus op e-recruitment en company branding
Trainingstraject rond digitalisering voor T-groep
T-groep is een HR-dienstverlener en gekend via de merken T-interim en Ascento. T-groep, met hoofdzetel in Mechelen, heeft 70 kantoren in België. Ze contacteerden Anke van Oosterhout van C Moore met de behoefte aan een trainingstraject rond digitalisering. Ze geloven sterk in hun mensen als brand ambassadors, maar konden wel wat sturing en mindset gebruiken rond e-recruitment en company brand
Extra kennis en expertise via Expert@Board
Unizo gaat langlopende samenwerking aan met Moore Stephens
Bij Moore Stephens worden we gedreven door onze ondernemerszin en door onze drive om telkens weer initiatief te nemen en opportuniteiten te ontdekken. Vanuit die passie voor ondernemerschap willen we onze klanten actief ondersteunen op hun weg naar groei en een toegevoegde waarde bieden bij de uitbouw van hun organisatie. En ook Unizo deelt die ambitie. Unizo neemt het op voor de rechten en bel
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief