Subsidieadvies en - begeleiding nu ook bij Unizo

Caroline Jooken, Moore Stephens Belgium: “Als groei-KMO heeft u wellicht plannen waar u de komende jaren op wil focussen: mensen opleiden, een modern HR-beleid opzetten, een innovatief product ontwikkelen en op de markt brengen, een groeistrategie uittekenen, milieuvriendelijke installaties en machines aanschaffen, energiebesparende investeringen doen, extern advies inwinnen…Wie weet ligt daarvoor wel overheidssteun klaar, maar weet u het niet. Daarvoor kunt u eerst vrijblijvend contact opnemen met UNIZO: info@ikzoeksubsidies.be. Via een eenvoudige scan, het invullen van een formulier dat amper 10 minuten in beslag neemt, krijgen we al een concreet zicht op de eventuele subsidiemogelijkheden voor uw plannen.”

“Zijn er reële kansen, dan komt een consultant van Moore Stephens bij u langs voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek. Vervolgens ontvangt u een gepersonaliseerde offerte met een gedetailleerd stappenplan en het verwachte subsidiepercentage, dat kan oplopen tot 70 procent. Als al uw vragen zijn beantwoord blijft de keuze vrij: handel ik de subsidieaanvraag verder zelf af of laat ik het opstellen en indienen van het dossier over aan de experts? Zij kunnen namelijk ook heel uw projectadministratie en rapporteringen aan de overheid verzorgen, vaak zelfs de concrete uitvoering van uw project. Het prijskaartje hangt telkens af van de soort subsidieregeling (VLAIO, ESF…) en van de extra service die geboden wordt. U kan kiezen tussen een uurtarief of een vaste ‘fee’ in combinatie met een ‘No cure no pay’-bedrag."

Wellicht heeft u zich al afgevraagd of er voor uw plannen voor innovatie, groei, milieuprojecten of HR-beleid overheidssubsidies te krijgen zijn. Maar u ziet door de bomen het bos niet meer in die Vlaamse, Brusselse, Belgische, Europese subsidies... En u kijkt vooral op tegen de papierberg om weer eens een dossier in te dienen. Een feit is dat KMO’s nog veel te veel subsidies laten liggen. En daar willen we bij UNIZO dringend wat aan doen. Daarvoor werken we samen met adviesbureau Moore Stephens: dat heeft niet alleen de expertise in huis, maar kan zich als groei-KMO in de consultancy markt perfect inleven in de KMO-mentaliteit. We namen een kijkje bij een bedrijf dat er zijn voordeel mee deed.

Dankzij subsidieadvies en begeleiding legden we de basis voor een strategisch HR-beleid

Familiebedrijf Vorsselmans in Loenhout is een toonaangevende specialist in aluminium ramen en gevels, actief in heel de Benelux en het VK. Ze ontwerpen, installeren en monteren al meer dan 40 jaar ramen en complexe gevelconstructies van topkwaliteit. Sinds 2007 plaatsen ze ook zonnepanelen op industriële en residentiële gebouwen. Maggie Jacobs, HR-verantwoordelijke en echtgenote van zaakvoerder Mark Vorsselmans: “We zijn de laatste jaren fel gegroeid, met vandaag zo’n 150 medewerkers en dan voel je als KMO meer behoefte aan structuur en strategie om het beste uit je medewerkers naar boven te halen. Voor het project ‘strategisch HR-management’ deden we al twee keer een beroep op de diensten van Moore Stephens via de vlot werkende KMO-portefeuille, waardoor we een deel van hun consultancy facturen terugbetaald kregen. Dat ging met name over een tevredenheidsenquête onder onze medewerkers en een sterkte-zwakteanalyse van ons HR-beleid, waaruit een aantal werkpunten naar voor kwamen.”

Europees Sociaal Fonds
“Zij maakten er ons in 2015 op attent dat er een oproep was van het Europees Sociaal Fonds (ESF) waarbij KMO’s werden uitgenodigd een subsidiedossier in te dienen, in dit geval voor het ontwikkelen van een ‘strategisch loopbaan- en competentiebeleid’ binnen een ‘mensgericht en duurzaam’ HR-beleid. De subsidiëring bestaat erin dat je de uren die je medewerkers en de directie besteden aan zo’n project tot 70% kan terugbetaald krijgen, met een maximum van € 60.000. Een mooie subsidie, maar voor zo’n ESF-traject moet er dan ook een heel uitvoerig dossier komen, een administratieve opdracht waar we zelf – zeker binnen de gestelde tijdslimieten– erg tegen opkeken.” “Dus hebben we die we aan de specialisten van Moore Stephens toevertrouwd. In dit geval zorgden ze zowel voor het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag als voor de verdere ondersteuning na de toekenning. Het stond ons vrij om elders extern advies in te roepen, maar hen kenden we al en zij begrijpen de KMO-mentaliteit.”

“Dat traject heeft zowat het hele jaar 2016 gelopen en zelfs als je het opmaken van het dossier uitbesteedt, moet je er toch intensief mee bezig zijn en minstens elke maand samenkomen. We hebben alle medewerkers erbij betrokken en workshops georganiseerd, vooral rond de waarden van ons bedrijf: die hadden we wel, maar er moest een draagvlak gecreëerd worden. Die waarden moeten ook door iedereen worden gedragen, want de baas die van bovenaf oplegt wat er moet gebeuren, dat werkt vandaag niet meer.”

Strategie 2020
“Wat de financiële kant betreft: in de loop van het project werden al voorschotten betaald en enkele weken geleden is het uiteindelijke subsidiebedrag uitgekeerd. Voor de diensten van Moore Stephens hadden we een bedrag afgesproken en die kost wordt dus niet terugbetaald, maar alleen al de uitgespaarde personeelskost heeft ons zeer geholpen. We hebben het ook niet gedaan omwille vàn de subsidies. We wilden vooral een stevige basis leggen voor een doorgedreven competentie- en loopbaanbeleid dat we binnen onze Strategie 2020 gaan uitvoeren.”

“Inmiddels hebben we al een tweede dossier goedgekeurd gekregen voor de oproep van ESF over ‘Anders organiseren’. Uit ons eerste traject was namelijk gebleken dat medewerkers vaak alleen denken in functie van hun eigen afdeling binnen het bedrijf. We willen ze dus meer het totale plaatje en het belang van ‘afdelingsoverschrijdend’ werken laten inzien. Dat vereist een aanpassing van onze werkprocessen, beter leren samenwerken, KPI’s formuleren enzovoort. Deze keer mogen er wel externe facturen worden ingediend en kan dus ook het advies van Moore Stephens en andere consultants worden gesubsidieerd. Zo zijn we weer voor anderhalf jaar vertrokken, maar we zien er zeker de meerwaarde van in. Het is jammer dat veel subsidies aan de neus van KMO’s voorbijgaan omdat ze de rompslomp niet aankunnen, maar op deze manier lukt het wel.”

Bron: ZO magazine Unizo

Lees het volledige en originele artikel hier

Opstart van nieuwe functie ‘Operations Support Engineer’
Optimalisatie van productieomgeving bij Grada International
Opstart van nieuwe functie Operations Support Engineer Klantvraag Grada International, opgericht in 1963, is een gevestigde waarde in de wereld van ventilatie en airconditioning. Het bedrijf produceert meer dan 22.000 producten op het gebied van luchtverdeling. Dankzij de hoogwaardige afwerking, korte levertermijnen en uitstekende klantenservice heeft Grada International zich gepositioneerd al
Herinrichting magazijn in Lebbeke
Logische flow in supply chain bij Caroline Biss
Klantvraag Caroline Biss -een Belgisch familiebedrijf uit Lebbeke- maakte aanvankelijk jurken voor de grootdistributie. Vandaag brengen ze klassevolle damesmode en staat het bedrijf voor tijdloze elegantie. Naast de productie (met twee eigen fabrieken in Bulgarije), hebben ze ook het transport in eigen hand. Door een significante groei in omzet, namen ook de activiteiten binnen de organi
Industrie 4.0 in Actie
Een terugblik op CIMCIL Symposium 2017
“The science fiction of yesterday is becoming the reality of today”. Met deze slagzin lanceerde Dirk Roelens het tweede CIMCIL Symposium.
Productieproces volledig afgestemd op de noden van de klant
Volvo Car Gent neemt de productie van dashboards in eigen handen
Klantvraag Na 30 jaar van outsourcing koos Volvo Car Gent er in zijn huidige car line portfolio voor om enkele onderdelen opnieuw binnenshuis te produceren. In 2014 besliste het bedrijf al om de productie van de tunnelconsoles en dakbekleding opnieuw intern te organiseren, iets wat voordien bij Johnson Controls Automotive in Assenede gebeurde. In 2016 moest in allerijl ook de productie van de
We lichten kort de wijzigingen toe
De hernieuwde ISO-normen
In 2015 werd de ISO-norm voor het borgen van kwaliteitsmanagementsystemen hernieuwd van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015. Dit artikel licht kort de wijzigingen toe.
Bevlogen medewerkers is het ideaalbeeld
Duurzaam loopbaanbeleid in Hof ter Welle: inzetten op de zorg voor de medewerkers
Hof Ter Welle is een erkende organisatie ‘Bijzondere Jeugdzorg’. Ze organiseert opvang en begeleiding voor 95 jongeren en hun gezinnen in problematische opvoedingsomstandigheden. Hof ter Welle beschikt over een gedifferentieerd aanbod dat contextbegeleiding, dag begeleiding, begeleiding autonoom wonen, kamertraining en residentiële opvang bevat. De 65 medewerkers geven elke dag het beste van
Van aanbod naar vraag gestuurd werken
‘Ons Tehuis Brabant’ zet maximaal in op het vormgeven van een leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid
Ons Tehuis Brabant vzw is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking in regio Kampenhout. Ze zorgen ervoor dat hun cliënten zich elke dag thuis voelen. Dit zien we als vertrekpunt van waaruit de cliënten de wereld en zichzelf kunnen exploreren en waar er ruimte is om te leren en te experimenteren.      
Groeipijnen aan banden gelegd
Vorsselmans evolueert van een afdelings- naar een procesgerichte organisatie
Toen Mark Vorsselmans het gevelbouwbedrijf van zijn vader overnam, was hij vastbesloten om het bedrijf verder uit te bouwen en te laten groeien. Hij slaagde hier wonderwel in: de omzet steeg, het aantal medewerkers nam gestaag toe, een prachtig nieuw kantoorgebouw werd neergezet, het aantal projecten nam toe, zowel nationaal als internationaal, …. Klantvraag Toch bleek na enkele jaren dat de
Een strategie ontwikkelt voor bedrijven met kleine productseries
Tijd is geld, dus QRM zorgt voor pure winst
De laatste jaren maken steeds meer organisaties gebruik van de intussen welbekende “Lean Manufacturing” technieken. Begrippen als de 7 vormen van verspilling, 5S, SMED, TPM en “Poka Yoke” zijn steeds beter bekend en worden steeds meer toegepast in de praktijk. Het “Lean” gedachtengoed is afkomstig van Toyota en is bijzonder geschikt voor zogenaamde “high volume, low mix” toepass
Keuze & middelen in handen van personen met een handicap
Sopfi-oplossing stelt zorginstellingen in staat om de impact van PVF te beheren
Zorginstellingen werden vroeger gefinancierd op basis van hun beschikbare capaciteit, aanbod en aantal personeelsleden. De Vlaamse regering wijzigde de subsidieregels, waardoor de instellingen niet langer zeker zijn van hun beschikbaar budget. Het zijn vanaf nu de personen met een handicap die de keuze én middelen zelf in handen hebben. Die overgang vereist een verdere professionalisering van het

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief