Reeks fiscale eindejaar optimalisaties – voorafbetalingen

We gaan weer de laatste maand van het jaar in, en voor het gros van de vennootschappen betekent dat eveneens de laatste maand van het boekjaar. Dit is het moment waarop nog een en ander kan worden geoptimaliseerd vooraleer het boekjaar effectief ten einde loopt. In deze reeks geven we u enkele mogelijke fiscale optimalisatietechnieken mee.

1. Inleiding – ratio legis van de voorafbetalingen

Om de vennootschapsbelasting van een vennootschap te berekenen, dient een vennootschap een aangifte in de vennootschapsbelasting in te dienen. Vennootschappen met een boekhouding die per kalenderjaar loopt, dienen de aangifte vennootschapsbelasting meestal ergens in de loop van september van het jaar daarop in. Vennootschappen met een boekhouding die niet per kalenderjaar loopt moeten hun aangifte in de vennootschapsbelasting indienen op het einde van de maand volgend op de maand van de algemene vergadering, zonder dat dit meer dan 6 maanden na afsluiting van het boekjaar mag zijn. 

De belastingadministratie berekent dan de belastingen nadat deze aangifte is ontvangen en op basis hiervan wordt een aanslagbiljet verstuurd. Pas op het einde van de tweede maand volgend op de verzending van het aanslagbiljet moet de belasting effectief betaald worden. Vaak meer dan een jaar na afsluiting van het boekjaar. Om dit ‘cashflow-probleem’ voor de overheid weg te werken, heeft de overheid een systeem van voorafbetalingen ingevoerd, om de vennootschappen (en andere belastingplichtigen) er toe aan te zetten de belastingen al tijdens de looptijd van het boekjaar te betalen. 

2. Voorafbetalingen

Hoe wordt dit gestimuleerd? Door de belastingen die worden berekend te verhogen met een bepaald percentage. In aanslagjaar 2017 (boekjaar 2016) is dit 1,125%. Zonder voorafbetalingen zal u dus 1,125% méér belastingen betalen dan fiscaal technisch wordt berekend.

U kan deze verhoging echter neutraliseren door voldoende voorafbetalingen te doen. Deze voorafbetalingen gebeuren in 4 kwartalen, waarbij elk kwartaal zijn eigen voordeel kent. Voor boekjaren die niet langer of korter dan 1 jaar duren, geldt het eerste kwartaal voor alle voorafbetalingen die gebeuren tot en met de 10de van de 4de maand van het boekjaar. Kwartaal twee voor alle betalingen die gebeuren tot de 10de van de 7de maand, kwartaal drie tot de 10de van de 10de maand en de voorafbetalingen van het vierde kwartaal moeten uiterlijk op de 20ste van de laatste maand toekomen. Indien voormelde dagen in een weekend of op een feestdag vallen, wordt de eerstvolgende werkdag genomen. 

Elk kwartaal kent zo zijn eigen voordelen. Voor aanslagjaar 2017 geldt een voordeel voor kwartaal 1 van 1,5%, kwartaal 2 levert 1,25% voordeel op, kwartaal drie 1% en in kwartaal 4 krijgt de vennootschap nog slechts 0,75% voordeel. Deze voordelen kunnen dan de verhoging neutraliseren.

Belangrijk om te onthouden is echter dat op dit moment nog wettelijk gezien geen verhoging wordt toegepast indien de totale verhoging minder is dan € 40 of minder is dan 1% van de te betalen belasting. Het is de laatste beperking die dit jaar de regering parten speelt. 

3. Beperkte impact voor dit jaar

Stel u heeft een vennootschap die al jaren ongeveer € 100.000 aan belastingen betaalt. De verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen bedraagt dan € 1.125. Deze verhoging kan u perfect compenseren door elk kwartaal € 25.000 vooraf te betalen. In combinatie met de voordelen hierboven vermeld, levert dit een netto-verhoging van € 0 op. 

Alleen… stel dat we in kwartaal 1 slechts € 10.000 zouden vooraf betalen, dan krijgen we een voordeel van € 10.000 x 1,5% = € 150. Onze netto-verhoging bedraagt op dat ogenblik € 1.125 - € 150 = € 975 ofwel minder dan 1% van de te betalen belasting (100.000 x 1% = 1.000) en dus is er helemaal geen verhoging verschuldigd. U kan dus zonder sanctie uw zuurverdiende centen even bijhouden en pas volgend jaar aan vadertje staat doorstorten wanneer het aanslagbiljet toekomt.

4. Nog snel vooraf betalen?

Stel u bent vergeten vooraf te betalen. Hoeveel dient u dan vooraf te betalen in kwartaal 4 (vóór 20 december 2016) om de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden? 

In hetzelfde voorbeeld als daarnet, met € 100.000 verwachtte vennootschapsbelasting, zal de verhoging € 1.125 zijn. Van zodra we de netto-verhoging, na compensatie met de voordelen voor de voorafbetalingen onder de € 1.000 (zijnde 1% van de te betalen belasting) krijgen, valt de volledige verhoging weg. We moeten dus op zijn minst € 126 voordeel krijgen aan een percentage van 0,75%. Dit levert in ons voorbeeld een minimum-voorafbetaling op van € 16.800 of 16,8%.

Indien u dus vergeten bent om vooraf te betalen, kan u vóór 20 december 2016 nog 16,8% van uw verwachtte vennootschapsbelasting vooraf betalen en u vermijdt de volledige verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen. Aangezien de uiteindelijke vennootschapsbelasting natuurlijk niet volledig accuraat in te schatten valt voor het einde van het boekjaar, kan u natuurlijk best een veiligheidsmarge inbouwen en ongeveer 20% vooraf betalen.

5. Wettelijke aanpassing

De overheid heeft dit voordeel natuurlijk ook snel gezien, en heeft ondertussen de wet al gewijzigd, waardoor de verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2018 steeds minimaal 2,25% bedraagt. Het wordt dus terug een stuk interessanter om vooraf te betalen.

Ook belangrijk in dit verband is dat de 1% grens is weggevallen. U zal dus steeds een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen verschuldigd zijn, zelfs al is de netto-verhoging minder dan 1% van de totaal te betalen belastingen. De grens van € 40 blijft wel bestaan. 

6. Besluit

Ook al is het niet echt interessant om dit jaar vooraf te betalen, u doet er toch goed aan een klein deel van uw belastingen vooraf te betalen, om zo een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen te vermijden. Vanaf volgend jaar zal het terug interessanter zijn om voorafbetalingen te verrichten door de combinatie van de verdubbeling van het percentage en het wegvallen van 1% grens.

Het onderhandelde brexit-akkoord werd weggestemd
Vier op de vijf ondernemingen die handel drijven met de UK zijn nog niet voorbereid op de brexit
Gisteren werd het onderhandelde brexit-akkoord weggestemd in het Britse Lagerhuis. De kansen op een “no-deal" brexit scenario nemen aanzienlijk toe nu de standpunten zich lijken te verharden. Brexiteers mogen dan wel spreken van “a proper brexit”, maar in de praktijk komt dit neer op een chaotische brexit. Minister van Financiën,  Alexander De Croo, luidde vanmorgen d
De inschrijvingsplicht wordt ruimer
Meer ondernemers moeten zich inschrijven in de Kruispuntbank voor ondernemingen
In het streven naar een aantrekkelijker ondernemingsklimaat werd er onder meer gesleuteld aan het ondernemingsrecht. De wetgever afstapt van het begrip “handelaar”. In plaats daarvan wordt het begrip “onderneming” als overkoepelende term gebruikt. Het nieuwe ondernemingsbegrip  vormt niet alleen de bouwsteen voor zowel de regels van het Wetboek van economisch recht als in het gerechte
Meer specifiek: het huwelijksvermogensrecht
Een nieuwe vergoedingsplicht in het wettelijk stelsel
Wat als een echtgenoot zijn beroep uitoefent in een vennootschap, waarvan alle aandelen “eigen” zijn ? De wet van 22 juli 2018 heeft aanzienlijke wijzigingen aangebracht in het huwelijksvermogensrecht. Met dit artikel gaan wij in op een specifieke aanvulling in het huwelijksvermogensrecht, namelijk de mogelijke benadeling van de gemeenschap bij de beroepsuitoefening door middel van een eige
Veranderingen in de zorgvolmacht en vruchtgebruik
Vermogensplanning: enkele recente ontwikkelingen
De laatste maanden hebben we al regelmatig bericht over  de grote wijzigingen in de vermogens- en successieplanning. Hieronder bezorgen we nog een kleine update over enkele van deze wijzigingen.   De zorgvolmacht: uw vermogen veiligstellen voor later Het klassieke voorbeeld is hier dat van een persoon die omwille van een fysieke of mentale beperking (coma, dementie, …) tijdelijk of
Happy Brexmas?
Hoe bereidt u uw onderneming voor op de brexit?
Op 10 december besliste de Britse eerste minister om de stemming in het Britse Lagerhuis over brexit-deal uit te stellen. De kans op een “no deal” rampscenario neemt verder toe. Wat zijn de belangrijke data? Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Raad op 29 maart 2017 formeel kennis gegeven van het voornemen om uit de EU te treden (procedure voorzien in art. 50 EU Verdrag). Het Verenigd
Een geliefde controlestructuur
De almachtige zaakvoerder van een burgerlijke maatschap : altijd fictie geweest ?
De burgerlijke maatschap is al lang een geliefde controlestructuur bij vermogensplanners. In veel gevallen willen schenkers hun vermogen niet volledig uit handen geven en wensen zij toch nog een zekere controle te behouden over hetgeen ze schenken. Zeker bij de overdracht van familiale vennootschappen willen de schenkers (vaak ouders of familieleden) nog steeds zeggenschap houden over de gang van
Recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen
Het Ryanair arrest
Ook recht op btw-aftrek mogelijk voor kosten gemaakt bij de aankoop van aandelen indien koop finaal niet (volledig) plaatsvindt Het Europees Hof van Justitie bevestigde recent dat de btw over kosten gemaakt met betrekking tot de verwerving van aandelen aftrekbaar kan zijn, zélfs indien de verwerving uiteindelijk niet (volledig) wordt verwezenlijkt. Hiermee bevestigt het Hof van Justitie opnieu
Het fiscale kader
Subsidies in de vennootschap: vrijgesteld of niet?
In het artikel van onze collega’s van Strategy en Operations werden kort enkele subsidies omschreven. Ze gaven daarbij aan u en uw vennootschap te kunnen bijstaan voor wat betreft subsidiebegeleiding van A tot Z.1In het kader hiervan bespreken we graag het fiscale kader rond subsidies: hoe worden de ontvangen subsidies fiscaal behandeld binnen de vennootschap? Zijn deze subsidies vrijgestel
Het kan een groter fiscaal voordeel opleveren
De investeringsaftrek: een illustratie van de opties
Ondernemingen en natuurlijke personen krijgen de mogelijkheid om hun belastbare winst te verminderen met een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van investeringen.
Waardering vruchtgebruik
Nu ook klopjacht op verkoop van vruchtgebruik?
In voorgaande edities is al geschreven over de waardering van het vruchtgebruik bij de verwerving van onroerende goederen, maar er duiken de laatste tijd ook regelmatig berichten op over controles op de waardering van het vruchtgebruik bij de doorverkoop. De rechtspraak heeft echter tot nu toe het standpunt van de belastingplichtige gevolgd. Situatieschets Er is sinds enkele jaren heel wat te
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief