Nederlands regeerakkoord 2017-2021: fiscale krachtlijnen

Op 10 oktober is het Nederlandse regeerakkoord 2017-2021 gepubliceerd. Opvallende zaken vanuit fiscaal oogpunt hierin zijn:

  • De invoering van een bronheffing op royalty’s en rente van uitgaande stromen naar landen met zeer lage belastingen;
  • De tarieven in de inkomstenbelasting zullen in de toekomst wijzigen naar twee tariefschijven (36,93 % en 49,5 %) en de heffingskortingen zullen worden verhoogd (dit is conform de tendens van de laatste jaren, waarbij het lijkt dat het uiteindelijke doel een vlaktaks is);
  • Verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting;
  • Verhoging van het lage btw-tarief van  6 % naar 9 %;
  • Vermogensrendementsheffing zal sneller gaan aansluiten bij het werkelijke rendement (box 3);
  • Verhoging aanmerkelijk belangtarief (box 2) in stappen van 25 % naar 28,5 % in 2021. 


De letterlijke tekst uit het regeerakkoord inzake de voorgenomen hervorming van het belastingstelsel in de komende jaren, vindt U hier.

Tax & Legal Services
De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest
De investeringsreserve is een fiscale maatregel die sinds aanslagjaar 2004 van toepassing is en werd ingevoerd met als doel om de autofinanciering van vennootschappen aan te moedigen. Sedert de invoering van de aftrek voor risicokapitaal vanaf aanslagjaar 2007 is deze maatregel wat in de vergeethoek geraakt. Maar sinds het tarief van de aftrek voor risicokapitaal stelselmatig daalde naar 3% voor g
Tax & Legal Services
De nieuwe Thin Cap Rule: een mogelijke herkapitalisering van verschillende groepsvennootschappen dringt zich op
Vennootschappen die tot dezelfde groep behoren, konden tot op heden in principe zonder beperkingen leningen aan elkaar toestaan en de verschuldigde interesten daarop in aftrek brengen. Vaak werd bij de oprichting van een nieuwe groepsvennootschap slechts een minimum aan gestort kapitaal voorzien en werden daarnaast leningen verstrekt – vaak door de “moedervennootschap” of een verwante “fin
Tax & Legal Services
Hou het saldo van uw R/C onder controle
Veel bedrijfsleiders hebben een zogenaamde “rekening courant” in hun vennootschap. Gebruik die echter op een verstandige manier. U kan er mooi geld aan verdienen maar …. ook verliezen indien u niet goed oplet … De rekening courant De rekening courant kan worden geformaliseerd door een geschreven overeenkomst maar dat is niet strikt noodzakelijk. In de praktijk gebeurt dat trouwens wein
Tax & Legal Services
Successie van familiale vennootschappen: herbekijk uw planning
Zoals reeds vermeld in Informatief Special van 25 november 2011 gelden er vanaf 1 januari van dit jaar nieuwe regels met betrekking tot de vererving en het schenken van familiale vennootschappen. Nu de teksten definitief gestemd zijn en de eerste commentaren het daglicht zien, is het nuttig om de nieuwe regelgeving wat meer in detail te gaan bekijken. Hieruit zal blijken dat de afschaffing van
Tax & Legal Services
Op welk voordeel wordt u belast wanneer uw vennootschap de huur van uw woning of appartement betaalt?
De huurprijzen van appartementen en woningen  swingen de pan uit. Privé is dat vaak een zware dobber om dragen en  menig bedrijfsleider vraagt zich dan ook af of de vennootschap die huur  kan betalen. Goed nieuws: dat kan zeker en soms kan u daar een mooi  voordeel mee realiseren … Uw vennootschap huurt en u woont gratis Indien u een appartement of woning wenst te huren,
Tax & Legal Services
Het ene kapitaal is het andere niet
De meeste vennootschappen dienen te worden opgericht met een bepaald minimumkapitaal. Zo bedraagt het geplaatste kapitaal voor een BVBA en een CVBA minimaal 18.550 €. Voor een NV of een Comm.VA bedraagt het minimaal geplaatste kapitaal 61.500€. Dat kapitaal kan worden gevormd door een volstorting in geld, door een inbreng in natura of door incorporatie van reserves. Op het vlak van vennoots
Tax & Legal Services
Het tantième als ultieme redmiddel om uw vennootschap belastingen te laten besparen
Bij de afsluiting van het boekjaar blijkt soms dat een vennootschap te weinig heeft voorafbetaald en ze dus toch nog een aanzienlijke aanslag in de bus zal krijgen. In principe is daar geen ontkomen aan indien alle optimalisatiemogelijkheden reeds zijn uitgeput. Maar denk nooit dat het te laat is om toch nog aan die hoge aanslag te ontsnappen. Zo kan de toekenning van een tantième als laatste red
Tax & Legal Services
De nieuwe regering knabbelt aan uw appeltje voor de dorst
Onze nieuwe regering heeft de belasting op interesten en dividenden grondig hervormd vanaf 1 januari 2012. Het algemeen tarief van 25% blijft bestaan maar interesten en dividenden die voorheen aan 10%, 15% of 20% roerende voorheffing werden onderworpen, zullen voortaan aan het tarief van 21% worden afgeroomd. Boven een bepaald grensbedrag wordt er bovendien een bijkomende heffing van 4% geheven.
Tax & Legal Services
Berekening voordeel alle aard voor personenwagens: the story goes on... (en werk aan de winkel)
Zoals u reeds uitgebreid kon lezen in Informatief 104, wordt vanaf 1 januari 2012 de berekening van het voordeel alle aard voor personenwagens grondig herzien. Het daarop van toepassing zijnde nieuw gepubliceerde wetsartikel is echter nog maar enkele weken oud of de regering voelt zich al verplicht om een aantal wijzigingen door te voeren. Terecht, maar zoals hierna zal blijken blijft éé
Tax & Legal Services
Wonen op kosten van uw vennootschap wordt vanaf 2012 fors duurder
Op onze website kon u reeds lezen dat de nieuwe regering het belastbaar voordeel alle aard voor gratis privégebruik van een woning van de vennootschap vanaf 2012 fors zal verhogen. Ook het voordeel voor gratis privégebruik van elektriciteit en verwarming gaat verder de hoogte in. De bedrijfsleider die op het punt staat om een woning te bouwen of aan te kopen, staat dus voor een dilemma: kopen of
Hoe aftrekbaar zijn uw restaurantkosten?Download de fiscale gids

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief